VV – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Změna č. 1 Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/2-CoVID-19/1.4

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2020

Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Francova Lhota

SOMV-Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření 6/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové provizorium 2021

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 5/2020

Cenové oznámení – cena vodného pro rok 2021

Usnesení z 16. schůze ZO Francova Lhota

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 05393/12-374

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové provizorium na rok 2021 (SOH)

Informace o konání 16. schůze ZO Francova Lhota

Záměr č.j. 1130/2020 + mapa


USNESENÍ z 15. schůze ZO konané dne 27.11.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 4/2020

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2022-2023

Návrh Rozpočtu SOMV na rok 2021

Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2021

Záměr č.j. FL-1100/2020, mapa

Informace o konání 15. schůze ZO Francova Lhota

 

 

Záměr č.j. FL-1047/2020

 

Změna č. 2 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13.10.2020

 

Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1 ze dne 13.10.2020

 

Mimořádné opatření při epidemii – uzavření MŠ

 

 

Omezení úředních hodin Obecního úřadu ve Francově Lhotě

 

 

Veřejná vyhláška – možnost převzít zásilku

 

Záměr č.j. FL-969/2020, mapa

 

 

Záměr č.j. FL-968/2020, mapa

 

Záměr č.j. FL-967/2020, mapa

 

 

 

 

Usnesení ze 14. schůze ZO

 

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.,Rozpočtové opatření č. 3/2020

 

 

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2020 – Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020

 

Oznámení Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 2/2020

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020

 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

Záměr č.j. FL-920/2020

 

 

Informace o konání 14. schůze ZO

 

Pozvánka na 1. zasedání členů OVK

 

z 13. schůze ZO konané dne 28. 9. 2020

 

Jmenování zapisovatelů pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 2. října a 3. října 2020

 

Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 3/2020

 

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Informace o konání 13. schůze ZO

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Exekuční příkaz 97EX 11597/12-44

 

 

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství sp.zn.14LH18295/2020-16212 ze dne 27.7.2020, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020