Upozornění ČEZ Distribuce, a. s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 4874/1 o výměře 6.617 m2, č.j. FLH-1019/2021+mapa

 

Záměr rozdělení pozemku p. č. 2678/11 v k. ú. Fr. Lhota č.j. FLH-1018/2021+ mapa

 

Usnesení z 20. schůze ZO konané 30.9.2021

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 3/2021

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 5/2021

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Informace o konání 20. schůze ZO Francova Lhota

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství sp. zn. MZE-49892-2021-16212 ze 14.9.2021

 

Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise

 

Záměr č.j. FLH-929/2021+mapa

 

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření 4/2021

 

Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji

 

Oznámení o konání akce – Pouťová taneční zábava

 

Jmenování zapisovatelů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. října a 9. října 2021

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. září a 9. září 2021

 

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. října a 9. října 2021

 

Oznámení o konání akce – Myslivecké odpoledne

 

 

Záměr č.j. FLH-798/2021 + mapa

 

Oznámení o konání akce – Amfolkfest

 

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2/2021

 

Záměr č.j. FLH-767/2021 + mapa

 

Usnesení z 19. schůze ZO – anonymizované

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 3/2021

 

Oznámení o konání akce – Fotbalový turnaj O přeborníka Francovy Lhoty

 

Informace o konání 19. schůze ZO

 

Požární řád obce Francova Lhota

Záměr pronájmu garáže č. 1 v areálu Juráčkovo

 

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí – Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

VV-Zveř.návrhu OOP o vydání Plánu pro zvláštní povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Návrh OOP – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

 

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Oznámení o návrzích a výzva k uplatnění připomínek

VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh Opatření obecné povahy

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření 1/2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

 

FLH-574/2021 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 16/6 v k. ú. Pulčín

 

FLH-573/2021 – Záměr prodeje pozemku p. č. 681/1 v k. ú. Fr. Lhota + mapka

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nočním klidu

 

FLH-572/2021 – záměr prodeje pozemku p. č. 1926/9, část pozemku p. č. 1926/1 v k. ú. Val. Senice + mapka

 

Usnesení z 18. schůze ZO Francova Lhota

 

Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/0027/US/2021-3

SR-0027-US-2021-3-rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

SOMV – Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOMV ZA ROK 2020 – návrh

Zpráva č. 389_2020_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2020

 

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2-2021

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb.

Oznámení SOH o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet za rok 2020, Účetní závěrka za rok 2020

Informace o konání 18. schůze ZO Francova Lhota

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Navrh-zaverecneho-uctu-2020

Rozvaha

Vykaz-zisku-a-ztraty

Priloha

Inventarizacni-zprava-2020

Vykaz-fin-2-12

Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2020

Hodnotící zpráva 2020

 

Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/0012/US/2021-5

 

VaK Vsetín, a.s. – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Veřejná vyhláška FÚ pro ZK – hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021

FÚ pro ZK – veřejná vyhláška č.j. 728567-21-3300-11460-708147

FÚ pro ZK – Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021

FÚ pro ZK – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nem.věcí od roku 2021

 

SOH-Návrh závěrečného účtu 2020 včetně příloh

1-SOH – návrh závěrečného účtu 2020

2-SOH-Rozvaha

3-SOH-výkaz zisku a ztráty

4-SOH-Příloha

5-SOH-Inventarizační zpráva

6-SOH-FIN 2-12

7-SOH-Zpráva auditu 2020