Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín č.j. MUVS-S 1327/2023/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích + schéma

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR – Fr. Lhota

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR – Pulčín

 

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – tabulka