Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitých věcí č.j. 139EX 33908/21-104

Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků č.j. UZSVM-ONJ-6804-2023-ONJM-tabulka-příloha