Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky

SOMV-Návrh – ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOMV ZA ROK 2022

SOMV-Zpráva č. 371_2022_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Informační leták revize katastru nemovitostí

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Rozvaha k 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty-2022

Příloha

Výkaz FIN 2-12

Inventarizační zpráva za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 č. 87-2022-EKO

 

SOH- Návrh závěrečného účtu 2022

SOH-Rozvaha

SOH-Výkaz zisku a ztráty

SOH-Příloha

SOH-FIN 2-12

SOH-Inventarizační zpráva za rok 2022

SOH-Zpráva auditu 2022

 

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Francova Lhota

Informační brožura

 

 

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR – Fr. Lhota

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR – Pulčín