SOH-Návrh závěrečného účtu 2020 včetně příloh

1-SOH – návrh závěrečného účtu 2020

2-SOH-Rozvaha

3-SOH-výkaz zisku a ztráty

4-SOH-Příloha

5-SOH-Inventarizační zpráva

6-SOH-FIN 2-12

7-SOH-Zpráva auditu 2020

 

Oznámení Sdružení obcí Hornolidečska o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Veřejná vyhláška KÚ ZK, č.j. KUZL 21204/2021 – aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání

Veřejná vyhláška č.j. SR/0027/US/2021-2 o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Záměr č.j. FL-337/2021

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.9 – změna č. 8

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.8 – změna č. 7

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.7 – změna č. 6

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočet na rok 2021, Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2023

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4-COVID-19/1.5 – změna č. 5

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4-COVID-19/1.5 – změna č. 4

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.4-změna č. 3

Záměr č.j. FL-251/2021 + mapa

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočet obce Francova Lhota na rok 2021

Opatření hejtmana ZK – NS/4-COVID-19/1.3-změna č. 2

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4 – COVID-19/1.1. ze dne 1.3.2021-určení vzdělávacích zařízení

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4 – COVID-19/1.2 ze dne 1.3.2021

Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu – 2020

 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření – 2020

 

Návrh závěrečného účtu – 2020

 

Výkaz Fin 2-12

 

Rozvaha – 2020

 

Výkaz zisku a ztráty – 2020

 

Příloha_2020

 

 

Inventarizační zpráva_2020

 

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Sdružení obcí Hornolidečsko na období 2022-2023 a komentář k návrhu

 

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2021+Návrh INV a NINV, příspěvky

 

 

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

 

Informace o konání 17. schůze ZO Francova Lhota

 

Opatření hejtmana ZK NS/3 – COVID – 19/1

 

Návrhu rozpočtu obce Francova Lhota pro rok 2021

 

Veřejná vyhláška Městského úřadu Vsetín – přechodná úprava provozu na PK

 

Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Francova Lhota

Změna č. 2 Opatření hejtmana ZK NS/2-COVID-19/1.5

Elektronická dražební vyhláška 97EX 11597/12-107

Elektronická dražební vyhláška 97EX 11597/12-106

VV – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Změna č. 1 Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/2-CoVID-19/1.4

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2020

SOMV-Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření 6/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové provizorium 2021

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 5/2020

Cenové oznámení – cena vodného pro rok 2021

Usnesení z 16. schůze ZO Francova Lhota