SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 6/2022

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – tabulka

 

 

Výzva vlastníkům, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Seznam NIV

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Rozvaha k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha k 31.12.2021

FIN 2-12 k 31.12.2021

Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření