Pohřební služba Jan Žárský pro vás otevřela novou kancelář v budově obecního úřadu v Horní Lidči.

Veškeré služby pohodlně vyřídíte v kanceláři, která bude otevřena vždy po předchozí telefonické domluvě.

Na základě oznámení Armády ČR Vás informujeme, že  dnes 27.5. a zítra – v sobotu  28. 5. 2022 bude v okolí Valašských Klobouk probíhat vojenský výcvik předsunutých leteckých návodčí v součinnosti s letectvem. Při intenzivním výcviku se v přilehlých oblastech očekává zvýšená hladina hluku.

Základní umělecká škola Vsetín, odloučené pracoviště Horní Lideč, zve všechny  zájemce o studium k zápisu, který proběhne v úterý 31.května 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin na pobočce v Horní Lidči, v budově základní školy, v pavilonu nad jídelnou. Základní umělecká škola nabízí na této pobočce hru na klavír, keyboard, housle, kytaru, bicí, trubku, flétnu, zpět a cimbál.

Obec Valašská Senice hledá brigádníky na koupaliště ve Valašské Senici od 25.6.2022 do 31.8.2022  na pozici plavčíka s plavčickým oprávněním nebo zájemce o plavčický kurz hrazený obcí Valašská Senice.

Dále hledá brigádníky i z řad studentů ve věku 17+ ke vstupnému a na úklid areálu koupaliště Valašská Senice.

Zájemci mohou kontaktovat starostu obce Pavla Novosáda na tel. čísle 603 511 978 nebo na email obec@valasskasenice.cz.

 

Farnost Francova Lhota zve všechny na 2. ročník žehnání kol, bruslí a koloběžek u muzea kardinála Trochty. V sobotu 21. května se začne ve 14.00 hodin krátkým programem pro děti. Po požehnání kol bude připraveno i malé dopravní hřiště a občerstvení pro všechny.

že v pátek 20. května 2022 ji bude zastupovat MUDr.  Libuše Olšáková, která bude ordinovat pouze od 7.00 hodin do 11.00 hodin.

 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Rozvaha k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha k 31.12.2021

FIN 2-12 k 31.12.2021

Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Ve středu 11.května 2022 se uskuteční 26. ročník sbírkové akce Český den proti rakovině.  Můžete přispět zakoupením kvítku měsíčníku lékařského. Minimální prodejní cena za kytičku je 20 Kč.  Můžete také odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Přispět můžete také na sbírkový účet číslo 6500065/0300.

 

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař v Horní Lidči, oznamuje, že zítra 11. května 2022 nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Lukáš Musil.

 

 

 

 

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že v úterý – 10. května 2022 bude v ordinaci pouze zdravotní sestra, která zajistí odběry a recepty pravidelné medikace.

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař pro dospělé v Horní Lidči, oznamuje, že v pátek 6. května 2022 nebude ordinovat. Zastupovat jej bude MUDr. Lukáš Musil.

 

Zveme všechny maminky na DEN MATEK, který se bude konat v neděli 8. května 2022 od 15.00 hodin v KD Francova Lhota.

MUDr. Ivo Janáček, ženský lékař v Horní Lidči, oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené nebude  od 2. května do 6. května 2022 ordinovat.

Oznamujeme, že v pátek 29. dubna 2022 bude v obci Horní Lideč přerušena dodávka elektrické energie, z tohoto důvodu bude MUDr. Mária Dvořáčková, dětská lékařka v Horní Lidči, ordinovat pouze od 7.00 do 9.00 hodin, a to jen akutní případy.

 

V úterý 19. 4. 2022 se žáci naší základní školy zapojili do akce “ukliďme Česko”. Cílem akce bylo naučit děti ekologickému chování, aby se naučily třídit odpad,  a aby byly ohleduplní k životnímu prostředí. Nutno říct, že děti měly opravdu co uklízet. Patří jim velké poděkování. I přesto, že počasí bylo chladné, nelenily a nasbíraly přes 40 pytlů tříděného odpadu, a také docela slušné množství odpadu nebezpečného. Je až s podivem, že v dnešní době, kdy je v obci  rozmístěno několik kontejnerových stání na tříděný odpad a dvakrát do roka je bezplatně organizován sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, se ještě pořád najde někdo, kdo vyhodí staré pneumatiky do příkopy, do lesa nebo balík pletiva zahodí do potoka. Normálnímu člověku nad tím opravdu zůstává rozum stát. S největší pravděpodobností to udělal někdo z dospělých, dotyčný byl se měl stydět. Z úst nejednoho dítěte bylo slyšet, že ekologickému chování by se měli učit hlavně ti dospělí. Ještě jednou, všem dětem, jenž se na úklidu naší obce podílely, mnohokrát děkujeme.