SOH-Návrh závěrečného účtu 2020 včetně příloh

1-SOH – návrh závěrečného účtu 2020

2-SOH-Rozvaha

3-SOH-výkaz zisku a ztráty

4-SOH-Příloha

5-SOH-Inventarizační zpráva

6-SOH-FIN 2-12

7-SOH-Zpráva auditu 2020

 

Oznámení Sdružení obcí Hornolidečska o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Farmářské a zahradnické trhy ve Věžkách u Kroměříže v termínu 28.4. – 2. 5. 2021

Zahrada Věžky pořádá v termínu 28. 4. – 2. 5. Farmářské a zahradnické trhy ve Věžkách u Kroměříže. Připraveni jsou zahradníci se svými bylinkami, balkonovkami, trvalkami, ovocnými i okrasnými stromky. Pekaři a cukráři předvedou to nejlepší ze své výroby. Pro milovníky slaných pochutin jsou připraveny klobásy, paštiky i sýry a mnoho dalšího. Otevřeno je od 9 do 16 hodin. Více informací na stránkách www.vystavavezky.cz.
(Pokračování textu…)

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Oznamujeme, že v  naší obci na prostranství před nákupním střediskem probíhá  od  15.4.2021, 16.00 hodin, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.   Odpad rozdělujte do kontejnerů dle druhu – kontejnery budou označeny cedulemi.  V místní části Pulčín budou kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad přistaveny v sobotu 17.dubna 2021 kolem osmé hodiny ranní. Kontejnery budou odvezeny v pondělí 19. dubna 2022 v 10.00 hodin.

 

 

Nabídka pracovního místa

Firma Pila Mikéska přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici dělník v dřevovýrobě – provozovna ve Valašské Senici č.p. 178. Nástup možný ihned. Informace na tel. čísle 731 187 057 nebo osobně.

 

 

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

Budova OSSZ Vsetín bude dne 3.5.2021 uzavřena

Oznamujeme, že 3. května 2021 bude budova OSSZ Vsetín, Mostecká 303, z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena, v provozu nebude ani telefonní spojení.

 

MUDr. Libor Sokola nebude ve čtvrtek 15.4.2021 ordinovat

MUDr. Libor Sokola, praktický lékař v Horní Lidči, oznamuje, že ve čtvrtek 15. dubna 2021 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Lukáš Musil.

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – možnost sečíst se online prodloužena do 11.5.2021

Veřejná vyhláška KÚ ZK, č.j. KUZL 21204/2021 – aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení o konání veřejného projednání

Veřejná vyhláška č.j. SR/0027/US/2021-2 o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

MUDr. Lukáš Musil ve čtvrtek 1.4.2021 nebude ordinovat

MUDr. Lukáš Musil oznamuje, že ve čtvrtek  1.dubna 2021 nebude ordinovat, zastupovat jej bude MUDr. Libor Sokola.

 

Vedoucí pošty oznamujeme změnu výplatních termínů důchodů

Vedoucí pošty oznamuje změnu výplatních termínů důchodů. Důchody splatné 2. dne v měsíci se budou vyplácet již ve čtvrtek 1. dubna 2021 a důchody splatné 4. a 6. dne v měsíci se budou vyplácet až v úterý 6. dubna 2021.

 

 

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Záměr č.j. FL-337/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.9 – změna č. 8

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.8 – změna č. 7

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.7 – změna č. 6

Aktuální práce 2021

Oprava poškozené komunikace Pulčín

Úklid veřejného tábořiště

Dobrovolníci uklidili veřejné tábořiště na Pulčíně. Moc jim děkujeme

Oplocení kontejnerového stání u KD

Oprava štítu na MŠ Francova Lhota

Úklid po zimě

Úklid u kontejneru pro textil

Oprava ležaté kanalizace v bytovce č.p. 285

Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne od 1. dubna do 30. dubna 2021. Více informací naleznete v přiloženém informačním letáku .. (Pokračování textu…)

SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočet na rok 2021, Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2023

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.3. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21 na Google Play nebo App Store. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost o 17.4.2021  do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. (Pokračování textu…)

Knihovna

Začátkem příštího roku chceme zrekonstruovat místní knihovnu, aby byla příjemná pro návštěvníky všech věkových skupin.  Zatím se můžete podívat na návrh jak by měla vypadat. V současné době máme podanou žádost o dotaci  na vybavení a čekáme na její výsledek.

Výběrové řízení na pozici referent stavebního úřadu Obecního úřadu Horní Lideč

Obec Horní Lideč vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu.

(Pokračování textu…)

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4-COVID-19/1.5 – změna č. 5

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4-COVID-19/1.5 – změna č. 4

Občanská poradna Vsetín nabízí pomocnou ruku

Poradci občanské poradny Vsetín jsou připraveni poskytnout všem občanům bezplatné odborné poradenství v těchto oblastech:

 

Občanská poradna Vsetín má své stálé pobočky ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově, Valašských Kloboukách a Bystřici pod Hostýnem. Služba je členem Asociace občanských poraden, která sdružuje desítky prověřených organizací svého druhu. Více informací najdete na webu www.vkci.cz nebo na facebookové stránce Občanská poradna Vsetín.

Kontakt:

poradna@vkci.cz

774 262 243

Jiráskova, 419, Vsetín 755 01

Nabídka práce – staňte se zdravotní sestrou

Diakonie Vsetín naléhavě hledá zdravotní sestru do domova pro seniory, Domova Harmonie na Vsetíně.

Nabídka práce na různé pracovní pozice – Penzion Čertovy skály v Lidečku

Obec Lidečko hledá zaměstnance do nově se vytvářejícího týmu zrekonstruovaného Penzionu Čertovy skály v Lidečku… (Pokračování textu…)

Soukromá firma z Jižní Moravy nabízí ve dnech 15.3. a 16.3. 2021 po předchozí telefonické objednávce rozvoz až do domu

podrobnosti v letáku

 

Opatření hejtmana ZK NS/4-COVID-19/1.4-změna č. 3

Spodní prodejna Jednoty, spotřební družstvo, oznamuje,

že od úterý 9. března 2021 do pátku 12. března 2021 včetně bude otevřena pouze od 6.30 hodin do 13.30 hodin.

 

 

Informace MUDr. Musila k očkování proti COVIDU-19 + přihláška, dotazník, informovaný souhlas

Pan doktor Lukáš Musil oznamuje, že pro složitou a zdlouhavou administrativu bude registrace k očkování pro občany starší 70 let  probíhat písemnou formou. V „Přihlášce k očkování proti COVIDU” si sami zájemci nebo jejich příbuzní vyplní všechny informace nutné k registraci a vyplněnou přihlášku přinesou do ordinace. Přihlášky se budou zpracovávat po pracovní době. Telefonní linky jsou přetížené a zapisování všech informací by zabralo mnoho času a často by byly nutné opětovné telefonáty.

Přihlášky k očkování proti COVIDU-19  jsou k dispozici u obecního úřadu i  na webových stránkách obce. Přihlášku si tak může každý zájemce o očkování stáhnout, vytisknout a vyplněnou dodat do ordinace MUDr. Musila.

Až budou doručeny vakcíny, budete telefonicky kontaktováni pro upřesnění termínu očkování. K samotnému očkování je nutné s sebou přinést také vyplněný „Informovaný souhlas s očkováním“ a „Dotazník před očkováním“, což urychlí administrativu.

Formuláře „Informovaného souhlasu s očkováním“ i „Dotazník před očkováním“ jsou také k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Přihláška k očkování

Dotazník před očkováním proti nemoci COVID-19

Informovaný souhlas s očkováním proti nemoci COVID-19 očkovací látkou Comirnaty

 

 

Pálenice ve Val. Příkazech ukončí sezonu 15. března 2021

Pálenice ve Valašských Příkazech ukončí sezonu pálení ovocných destilátů dne 15. března 2021. Bližší informace získáte na telefonním čísle 792 423 522.

 

 

 

 

MUDr. Lukáš Musil oznamuje,

že od pondělí 8. března 2021 do středy 10. března 2021 včetně nebude ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Libor Sokola.

 

 

Záměr č.j. FL-251/2021 + mapa

Rozpočet obce Francova Lhota pro rok 2021

ze 17. schůze ZO konané dne 26.2.2021

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočet obce Francova Lhota na rok 2021

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 3.3.2021

Upozorňujeme občany, že z důvodu provedení nutné opravy bude asi na půl hodiny (od 11.00 hodin do 11.30 hodin)  přerušena dodávky pitné vody z vodovodu Krajčovec.

 

Opatření hejtmana ZK – NS/4-COVID-19/1.3-změna č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 244 ze dne 2.3.2021

Usnesení Vlády ČR č. 243 z 2.3.2021

Usnesení Vlády ČR č. 241 z 1.3.2021

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4 – COVID-19/1.1. ze dne 1.3.2021-určení vzdělávacích zařízení

Opatření hejtmana Zlínského kraje NS/4 – COVID-19/1.2 ze dne 1.3.2021

Stručné informace k nouzovému stavu vyhlášenému od 1.3. do 28.3.2021

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.

Při cestách mimo okres do zaměstnání potřebujete potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvu nebo zaměstnanecký průkaz.

Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí  formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Formuláře jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě, k vytisknutí na webových stránkách obce nebo na webu ministerstva vnitra. Je dobré mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).

Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu, a to pouze v nezbytném počtu osob.

Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce alespoň chirurgickou roušku. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti.

Na místech, kde je větší koncentrace lidí, například v prodejnách, provozovnách a dopravě je povinný respirátor.

Procházky do přírody a sportování jsou možné za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

 

Usnesení Vlády ČR č. 196-212, 216-217