Usnesení ze 4. schůze ZO Francova Lhota konané dne 12.5.2023