Územní plán obce

Plán obce je zveřejněn v mapovém serveru obce, kde je zobrazení jednotlivých oblastí využití a případné podmínky. Zde můžete najít textové části územního plánu – návrh a odůvodnění.

Návrh Územního plánu z roku 2014

Odůvodnění Územního plánu z roku 2014