Směrnice pro poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců Obce Francova Lhota a uvolněných zastupitelů Obce Francova Lhota