Metodický pokyn 1/2016 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb.