Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o zrušení některých OZV