Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 6/2023 – Sdružení rodičů