Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2023 – TJ Sokol