Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2023 – Myslivecký spolek Fr. Lhota