Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 4/2023 – Valašská Nadace