Smlouva o poskytnutí finančního daru od obce Valašská Senice