VPS o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH č. 2/2023