Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2023 – Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota