VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH č. 1/2023