Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 5/2023 – Římskokatolická farnost Francova Lhota