Projekty a práce

Vítejte ve Francově Lhotě

Vítejte u nás ve Francově Lhotě. Jsme malá Valašská vesnička na úpatí Javorníků. Obec byla založena ve 13 – 14 století a jmenuje se po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. V současné době má obec skládající se ze dvou částí (Francova Lhota a Pulčín) přibližně 1500 obyvatel.

Malebná kopcovitá a léta kultivovaná krajina je příjemným místem nejen pro život, ale i pro odpočinek. Údolní zástavba rodinných domů je lemována sady a políčky, které postupně přecházejí v udržované pastviny a louky až ke krásným a místy hlubokým lesům. Obec je díky rázu své krajiny, existence několika maloplošných chráněných území s výskytem vzácných rostlin i živočichů součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Francova Lhota je vybavena všemi důležitými institucemi a zařízeními pro život na malé dědině. V obci funguje mateřská i základní devítiletá škola, římskokatolická farnost, pošta, několik obchodů, pohostinství i restaurace. O společenské, kulturní a sportovní vyžití se stará několik velmi aktivních spolků. Obec vlastní několik sportovišť i kulturní dům. V roce 2010 získala Francova Lhota cenu tzv. Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Místní část obce Francova Lhota Pulčín je vzdálena od obce asi 4 km a je nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. Avšak díky její poloze téměř a konci světa zde lze neustále nalézt klid a pokoj spojený s krásnými výhledy na krajinu Bílých Karpat a Vizovických vrchů.

Obecní úřad Francova Lhota

Obecní úřad Francova Lhota sídlí v budově kulturního domu uprostřed obce. Hlavním posláním úřadu je zajistit chod vesnice a pečovat o veřejné prostranství tak, aby byla vesnice ideálním místem k životu.

Zastupitelstvo obce má 15 členů, kteří ze svého středu vybírají starostu a místostarostu na uvolněné funkce.  Obec má ustanovenou radu obce s  členy. Hlavním strategickým dokumentem je program rozvoje obce, který byl aktualizován v roce 2019 a klade si za cíl vytvořit vhodné kroky, které vedou k hlavní vizi obce – Příjemného místa k životu na valašské dědině s aktivními občany zachovávající zvyky a tradiční hodnoty, s moderní infrastrukturou a malebnou krajinou.


Kontaktní údaje

Obecní úřad Francova Lhota

Fakturační údaje

 • Obec Francova Lhota
  Francova Lhota 325
  756 14 Francova Lhota
 • IČO: 00303755
 • DIČ: CZ00303755
 • účet ČNB: 94-816851/0710
 • Účet ČSOB: 210383089/0300

Otevírací doba úřadu pro veřejnost

 • Pondělí –  Čtvrtek:  7.00 až 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin
 • Pátek:  7.00 – 12.30 hodin