Your browser does not support JavaScript!
Název a popis oznámení
Datum vyvěšení - Datum sundání
2019-10-29 - 2019-11-14 00:00

 

Obec Francova Lhota oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Rozpočtové opatření č. 5/2019, schváleno dne 15.10.2019, č. usnesení 11/98 – rada.  

2019-09-24 - 2019-12-31 00:00

Obec Francova Lhota oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu, a to “Rozpočtové opatření č. 4” schváleno dne 20.9.2019,  č. usnesení 6/105.

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2/2019.

Rozpočtové opatření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) č. 1/2019

2019-08-04 - 2023-01-01 00:00

VV_opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, kterým ministerstvo rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31/6, § 32/1 a § 33/1-3 lesního zákona.  

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2019.

2019-06-24 - 2020-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu_Rozpočtové opatření č. 2/2019

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Závěrečný účet SOMV za rok 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

2019-02-26 - 2022-02-27 00:00
2017-12-21 - 2021-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočet SOMV na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2019-2020

2017-08-26 - 2021-01-01 00:00

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu SOH

2017-08-24 - 2023-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Střednědobý výhled rozpočtu Obce Francova Lhota 2018-2022

2017-08-23 - 2021-12-31 00:00

známení o zveřejnění dokumentů – Rozpočtový výhled 2017-2021 – Rozpočet SOH na rok 2017 – SOH

2017-08-21 - 2021-01-01 00:00

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOH

2017-08-14 - 2019-12-31 23:59

Vyvěšení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska v roce 2017

archiv úřední desky