Název a popis oznámení
Datum vyvěšení - Datum sundání

 

2020-01-15 - 2020-01-31 00:00

 

2020-01-15 - 2020-01-31 00:00

 

2019-08-04 - 2023-01-01 00:00

VV_opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, kterým ministerstvo rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31/6, § 32/1 a § 33/1-3 lesního zákona.  

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Závěrečný účet SOMV za rok 2018

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

archiv úřední desky