Název a popis oznámení
Datum vyvěšení - Datum sundání
2020-01-15 08:01 - 2020-01-31 00:00

 

2020-01-15 08:01 - 2020-01-31 00:00

 

2020-01-15 08:01 - 2020-01-31 00:00

 

 

2019-12-16 15:12 - 2020-01-01 00:00

 

2019-12-16 14:12 - 2020-01-01 00:00

 

2019-12-16 14:12 - 2020-01-02 00:00

   

2019-12-03 11:12 - 2019-12-13 00:00

   

2019-11-25 09:11 - 2019-12-11 00:00

 

2019-11-20 10:11 - 2019-12-11 00:00

   

2019-11-19 08:11 - 2019-12-05 00:00

   

Sejmuto: Záměr 850/2019
2019-11-18 15:11 - 2019-12-04 00:00

   

 

2019-10-31 09:10 - 2019-11-18 00:00

 

2019-10-29 12:10 - 2019-11-14 00:00

 

2019-10-15 14:10 - 2019-12-31 00:00

Obec Francova Lhota oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Rozpočtové opatření č. 5/2019, schváleno dne 15.10.2019, č. usnesení 11/98 – rada.  

2019-09-30 12:09 - 2019-12-31 00:00
2019-09-27 09:09 - 2019-10-14 00:00

 

2019-09-24 13:09 - 2019-12-31 00:00

Obec Francova Lhota oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu, a to “Rozpočtové opatření č. 4” schváleno dne 20.9.2019,  č. usnesení 6/105.

2019-09-23 12:09 - 2019-10-09 00:00

     

2019-09-06 12:09 - 2019-09-20 00:00

Dne 20.9.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti ZŠ Fr. Lhota se bude konat 6. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota.  

2019-09-03 11:09 - 2019-09-19 00:00

Ministerstvo zemědělství vydalo 30.8.2019 Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212.

2019-08-14 08:08 - 2020-01-01 00:00

Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Rozpočtové opatření č. 2/2019.

2019-08-05 08:08 - 2020-01-01 00:00

Rozpočtové opatření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) č. 1/2019

2019-08-04 08:08 - 2023-01-01 00:00

VV_opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, kterým ministerstvo rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31/6, § 32/1 a § 33/1-3 lesního zákona.  

2019-07-11 08:07 - 2020-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2019.

2019-06-24 08:06 - 2020-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu_Rozpočtové opatření č. 2/2019

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu – Závěrečný účet SOMV za rok 2018

2019-04-26 08:04 - 2020-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 1/2019

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

2019-03-04 13:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 13:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 13:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 12:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 12:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 12:03 - 2019-04-25 00:00
2019-03-04 12:03 - 2019-04-25 23:59

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Výkaz Fin 2-12 M

2019-02-26 09:02 - 2022-02-27 00:00
2019-02-26 09:02 - 2022-02-27 00:00
2019-02-26 09:02 - 2022-02-27 00:00
2019-02-26 09:02 - 2022-02-27 00:00

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 19.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.

2019-02-06 13:02 - 2019-02-22 00:00
Sejmuto: uredni zprava
2019-01-07 12:01 - 2019-01-08 10:10

Sdružení obcí Hornolidečska oznamuje zveřejnění dokumentu – Rozpočtové opatření č. 4/2018.

2018-02-28 08:02 - 2021-03-01 00:00
2018-02-28 08:02 - 2021-03-01 00:00
2017-12-21 08:12 - 2021-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočet SOMV na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2019-2020

2017-08-26 08:08 - 2021-01-01 00:00

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu SOH

2017-08-24 08:08 - 2023-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Střednědobý výhled rozpočtu Obce Francova Lhota 2018-2022

2017-08-23 08:08 - 2021-12-31 00:00

známení o zveřejnění dokumentů – Rozpočtový výhled 2017-2021 – Rozpočet SOH na rok 2017 – SOH

2017-08-21 08:08 - 2021-01-01 00:00

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOH

Sejmuto: Vyvěšení NFV
2017-08-14 07:08 - 2019-12-31 23:59

Vyvěšení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska v roce 2017

2017-03-13 07:03 - 2020-01-01 00:00

Oznámení o zveřejnění dokumentů – rozpočtový výhled – rozpočet – rozpočtové opatření č.1/2017 – SOMV

2017-03-02 08:03 - 2020-03-03 00:00
2017-03-02 07:03 - 2020-03-03 00:00