Sociální služby

V naší obci není žádné zařízení poskytující sociální služby. Přesto mohou občané naší obce využít některých blízkých zařízení, která uvádíme níže. K vyhledávání vhodné či nejbližší sociální služby můžete využít on-line Registru poskytovatelů sociálních služeb, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Přehled o zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji podává Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Strom života – mobilní hospic

Mobilní hospic Strom života poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů.


DEVĚTSIL – domácí hospis

Domácí hospicová péče je určena rodinám, případně jiným blízkým osobám, které se rozhodly pečovat o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí.


Charita Vsetín

Diecézní Charita Vsetín, která v naší obci organizuje Tříkrálovou sbírku, poskytuje tyto sociální služby:

osobní asistenční služba
pomoc lidem v mimořádně tíživé životní situaci
denní stacionář pro seniory ve Vsetíně
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Bližší informace a kontaktní údaje naleznete na webové stránkce organizace: www.vsetin.caritas.cz .


Letokruhy, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Letokruhy, o. p. s. provozuje Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené ve Valašské Polance. Současně je poskytovatelem terénní pečovatelské služby v našem mikroregionu.

Více informací naleznete na webové stránce organizace: www.letokruhy-vs.cz .


Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.

Vsetínský Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. nabízí tyto sociální služby:

  • azylový dům – přechodné ubytování v nouzi pro ženy a matky s dětmi
  • terénní asistenční služby v rodinách
  • poradenství pro rodinu

Konkrétní infomrace naleznete na stránkcáh organizace: www.azylovydum.cz .


Elim Vsetín o. s.

Organizace Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s. zajišťuje ve Vsetíně tyto služby:

azylový dům pro muže
noclehárna pro osoby bez přístřeší
sociální rehabilitace a aktivizace osob bez domova a bez přístřeší.

O poskytovaných službách i kontaktních údajích se dozvíte na stránkách organizace: www.elimvsetin.cz .


Občanská poradna

Poradenství v obtížných životních situacích poskytuje Občanská poradna ve Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín. Zkušení poradci Vám mohou pomoci při řešení těchto složitých životních otázek:

rodina a mezilidské vztahy

dluhová problematika, rodinné finance a majetek

ochrana spotřebitele

bydlení

občanské soužití

sociální zabezpečení

psychologické poradenství