2022

Smuteční oznámení pana Václava Surmaře

Smuteční oznámení pana Milana Sucháčka

Smuteční oznámení paní Marie Žídkové


2021

Smuteční oznámení paní Marie Pechalové

Smuteční oznámení pana Josefa Filáka

Smuteční oznámení pana Josefa Žídka

Smuteční oznámení pana Aloise Mikulaje

Smuteční oznámení pana Jaroslava Matušince

Smuteční oznámení paní Anežky Molkové

Smuteční oznámení paní Žofie Tkadlecové

Smuteční oznámení pana Josefa Trochty

Smuteční oznámení pana Josefa Lišky

Smuteční oznámení pana Jaroslava Hajdíka

Smuteční oznámení paní Františky Šutové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Dorničáka

Smuteční oznámení paní Emilie Bogarové, rozené Matůšové, rodačky z Francovy Lhoty

Smuteční oznámení paní Marie Smolíkové

Smuteční oznámení paní Marie Šulákové

Smuteční oznámení pana Aloise Bednáře

Smuteční oznámení pana Ladislava Vrány

Smuteční oznámení pana Aloise Krajči

Smuteční oznámení paní Jarmily Válkové

Smuteční oznámení pana Vladimíra Sáblíka

Smuteční oznámení paní Věry Filákové

Smuteční oznámení paní Anny Válkové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Válka

Smuteční oznámení pana Aloise Žídka

Smuteční oznámení pana Karla Matůše

Smuteční oznámení pana Františka Zimka

Smuteční oznámení pana Antonína Juráně


2020

Smuteční oznámení pana Františka Sukupa

Smuteční oznámení pana Jaroslava Mačka

Smuteční oznámení pana Josefa Černockého

Smuteční oznámení paní Emilie Šutové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Válka

Smuteční oznámení paní Františky Šutové

Smuteční oznámení pana Stanislava Rösnera

Smuteční oznámení paní Drahomíry Šulákové

Smuteční oznámení pana Aloise Tkadlece

Smuteční oznámení pana Františka Matušince

Smuteční oznámení pana Miroslava Zádrapy

Smuteční oznámení pana Antonína Matušince

Smuteční oznámení pana Karla Garguláka

Smuteční oznámení paní Jiřiny Klišové

Smuteční oznámení pana Ladislava Zádrapy

Smuteční oznámení pana Antonína Jančára

Smuteční oznámení pana Miloslava Juráně

Smuteční oznámení paní Anežky Černocké

Smuteční oznámení paní Terezie Hamarové

Smuteční oznámení pana Pavla Kvasnici

Smuteční oznámení pana Josefa Brlici – rodáka z Fr. Lhoty

Smuteční oznámení paní Ludmily Vráželové – bývalé kronikářky místní části Pulčín

Smuteční oznámení paní Emilie Filákové

Smuteční oznámení paní Marie Lažové

Smuteční oznámení paní Anežky Kindlové


2019

Smuteční oznámení pana Jaroslava Pikálka

Smuteční oznámení pana Miroslava Šipinky

Smuteční oznámení paní Ludmily Juráňové

Smuteční oznámení pana Josefa Lišky

Smuteční oznámení paní Anděly Pechalové

Smuteční oznámení pana Josefa Václavíka

Smuteční oznámení paní Marie Matušincové

Smuteční oznámení pana Pavla Kozáčka

Smuteční oznámení paní Ludmily Juřičkové

Smuteční oznámení paní Zdenky Hrnčiříkové

Smuteční oznámení paní Jarušky Navrátilové

Smuteční oznámení paní Ludmily Zvonkové

Smuteční oznámení paní Marie Matůšové

Smuteční oznámení paní Marie Šeré

Smuteční oznámení paní Emilie Trochtové

Smutení oznámení pana Miroslava Zavadila

Smuteční oznámení paní Ludmily Ezechýlové

Smuteční oznámení paní Františky Surmařové

Smuteční oznámení paní Marie Hajdové

Smuteční oznámení pana Josefa Mandíka


2018

Smuteční oznámení pana Stanislava Rošlapila

Smuteční oznámení pana Jaroslava Súkupa

Smuteční oznámení pana Zdeňka Drtiny

Smuteční oznámení paní Anny Mačkové

Smuteční oznámení paní Marie Šipinkové

Smuteční oznámení paní Marie Ondrůšové

Smuteční oznámení pana Josefa Zvonka

Smuteční oznámení pana Ing. Jaroslava Novosáda, CSc.

Smuteční oznámení pana Karla Trčálka

Smuteční oznámení paní Marie Huskové

Smuteční oznámení pana Jiřího Janského

Smuteční oznámení paní Marie Bučkové

Smuteční oznámení pana Bohuslava Šánka

Smuteční oznámení paní Anny Juráňové

Smuteční oznámení paní Františky Bednářové

Smuteční oznámení pana Josefa Kindla

Smuteční oznámení paní Elišky Změlíkové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Zimka

Smuteční oznámení pana Josefa Koňaříka

Smuteční oznámení paní Anny Novákové

Smuteční oznámení pana Stanislava Gajdošíka

Smuteční oznámení pana Miroslava Surmaře

Smuteční oznámení paní Věry Vránové


2017

Smuteční oznámení pana Jaroslava Tkadlece

Smuteční oznámení pana Vladislava Pavlíka

Smuteční oznámení paní Jarmily Kindlové

Smuteční oznámení paní Marie Hrbáčkové

Smuteční oznámení paní Marie Vingrálkové, rozené Ondrůšové

Smuteční oznámení pana Jaroslava Krajče

Smuteční oznámení paní Ludmily Fojtíkové

Smuteční oznámení pana Jána Kocery

Smuteční oznámení pana Ladislava Kindla

Smuteční oznámení paní Marie Trchalíkové

Smuteční oznámení pana Miroslava Trlice

Smuteční oznámení paní Anny Lukášové

Smuteční oznámení paní Jiřiny Motyčkové, rozené Vráželové, dříve z Pulčína

Smuteční oznámení paní Anny Ovesné

Smuteční oznámení paní Františky Súkupové