Projekty

Aktuální práce 2024

Oprava podhledu v nářaďovně u tělocvičny Základní školy Oprava vodovodního rozvodu Mateřská školka Ořezy cest

Vysokorychlostní internet v obci

Společnost CETIN v naší mění původní telefonní kabely za optické, které poskytnou vysokorychlostní připojení k internetu. Tento projekt není projektem obce, ale je natolik významný, že informace o něm předáme i zde.

Energetická koncepce obce

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů. Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, […]

Vybavení hasičské jednotky čtyřkolkou a AED

V rámci zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky SDH Francova Lhota jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na pořízení nového vybavení. Jedná se o přenosný automatický defibrilátor (AED) a také příspěvek na novou čtyřkolku pro možnost jízdy do terénu. S současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, zda nám bude přiznán finanční příspěvek. Finanční příspěvek nám byl […]

Kolumbárium

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. V projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli máme hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví. Výběrové řízení vyhrála firma Tesge stavby s.r.o. za celkovou cenu 2 452 941 Kč bez DPH. V současné […]

Lesní technika – štípací automat na palivové dříví

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řízení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této […]

Rekonstrukce LC Vlčička

Obec získala finanční dotaci na opravu lesní cesty vlčička. V rámci tohoto projektu jsme vybrali úsek o délce 2,2 km. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma SWIETELSKY Stavební s cenou 5 798 069 Kč bez DPH. Dotace na tuto zakázku je vyčíslena na 3 149 100 Kč.  Realizace by měla začít po velikonocích. Předmětem projektu […]

Aktuální práce 2023

Kácení v hrábčí Zázemí pro sportovní nářadí Nová odpadová hnízda Velkoobjemový odpad Opravy místních komunikací Izolace rampy Oprava místních komunikací a chodníků Příprava na nový školní rok škola, školka a polyfunkční areál Výmalba kapličky Oprava sociálních zařízení ve školce Oprava zvonice Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota Vybudování odvodnění komunikace Pulčín   Opravy horských vpustí […]

Přístavba nové učebny v MŠ

Fotovoltaické elektrárny ZŠ a KD

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce […]

Bowling a fitness polyfunkční areál

Prodloužení vodovodu v lokalitě U hřiště

Projekt dvou větví veřejného vodovodu, který doplní zásobování pitnou vodou lokalitu U hřiště. Jedna větev o délce  167 m povde od “Lesácké bytovky” ke hřišti, druhá větev o délce 112 m poté povede za potokem. Celá akce by měla začít v červnu 2022 a dokončena by měla být v září 2022. Realizace:

Oprava účelové komunikace UK 12

Obec získala dotaci na rekonstrukci účelové komunikace Uk 12 – vedoucí od areálu firmy EuroCorp k vodojemu a dále směrem k Fěrtůšku.  Realizovat se bude úsek o délce 400 m, který je nejvíce poškozen průjezdem těžké techniky odvážející dříví z lesních porostů a nedostatečného odvodnění komunikace.

Rekonstrukce pošty

V měsíci červnu roku 2022 se plánuje rekonstrukce vnitřních prostor pošty umístěné ve zdravotním středisku. O novém vzhledu si můžete udělat představu na vizualizacích.  

Aktuální práce 2022

Opravy vodovodní infrastruktury – vodojem Krajčovec a Klišovo Oprava zázemí na vleku Zvonice – nové vedení Výměna světel v tělocvičně Ořez stromů u kostela a v kočičině Čištění skal Dokončení soch u altánu Drcení stavebního odpadu Nové horské vpusti a propustky Brigáda čištění skal Oprava oplocení hřiště Nový solární ohřev na šatnách TJ Sokol Nový […]

Starší příspěvky