Your browser does not support JavaScript!

Obecně závazné vyhlášky

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 – Zákaz podomního prodeje

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 19.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o zrušení některých OZV

Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Obecné závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Francova Lhota

Obecně závazná vyhláška č.2/2010

O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 4/2005

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Horní Lidčí

Obecně závazná vyhláška 2/2005

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Valašskou Senicí


Směrnice

Metodický pokyn 1/2012 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota


Jednací řády

Jednací řád Zastupitelstva obce Francova Lhota

Jednací řád Rady obce Francova Lhota


Provozní řády

Provozní řád veřejného tábořiště Pulčín

Návštěvní řád polyfunkčního sportovního areálu Francova Lhota

Knihovní řád Místní knihovny Francova Lhota