Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021- zrušovací

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce č. 6/2020

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2020

o stanovení systému shromžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020

zrušující poplatek ze vstupného  

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 – Zákaz podomního prodeje

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 19.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.  

Obecně závazná vyhláška č.1/2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o zrušení některých OZV

Obecně závazná vyhláška 4/2005

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Horní Lidčí

Obecně závazná vyhláška 2/2005

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Valašskou Senicí


Směrnice

Směrnice pro poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců Obce Francova Lhota a uvolněných zastupitelů Obce Francova Lhota

Pravidla pro přidělování obecních bytů fyzickým osobám

Metodický pokyn 1/2016 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb.

Metodický pokyn 1/2012 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota


Jednací řády

Jednací řád Zastupitelstva obce Francova Lhota

Jednací řád Rady obce Francova Lhota


Provozní řády

Provozní řád veřejného tábořiště Pulčín

Návštěvní řád polyfunkčního sportovního areálu Francova Lhota

Knihovní řád Místní knihovny Francova Lhota