Krizový management

Obec je připravena na krizové situace vytvořením krizového štábu, který řídí jednotlivé krizové situace a události.

Členy krizového štábu obce jsou:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Miroslav Brlica předseda štábu +420 731 608 245 starosta@francovalhota.cz
Ing., Ph.D. Jan Trochta místopředseda štábu +420 731 608 242 mistostarosta@francovalhota.cz
Jan Brlica lesní
Radek Chmela hasič z povolání
Josef Kliš správce budov
Radek Piastek řidič/ dobrovolný hasič

 

Pro jednotlivé události jsou vytvořeny metodické postupy upravující postup při řešení krizové situace:

Zdroje rizik v obci

Varovné signály

Povodňový plán

Nový povodňový plán v elektronické podobě zde, starší verze: