Informace o koronaviru

Ustanovení vybraných právních předpisů přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 ke zmírnění dopadů epidemie na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

         

Sbírka zákonů ČR, částka 90

   

Sbírka zákonů ČR, částka 87

 

Sbírka zákonů ČR, částka 86

 

Sbírka zákonů ČR, částka 85

 

Sbírka zákonů ČR, částka 84

 

Sbírka zákonů ČR, částka 83

 

Opatření obecné povahy vlády – mění se opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

 

Sbírka zákonů ČR, částka 82

 

Sbírka zákonů ČR, částka 81

 

Sbírka zákonů ČR, částka 80

 

Sbírka zákonů, částka 76, č. 212, 213

   

Sbírka zákonů, částka 75, č. 211

 

Sbírka zákonů, částka 74, č. 207-210

   

Sbírka zákonů, částka 73, č. 205, 206

     

Opatření obecné povahy o prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 14.5.2020

 

Sbírka zákonů ČR č. 202 až 204, částka 72

 

Rozhodnutí hejtmana ZK č. 8 ze dne 22.4.2020

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

 

Sbírka zákonů, částka 66, usnesení č. 421, 422 ze dne 17. 4. 2020

   

Starší příspěvky