Rada obce

Rada obce Francova Lhota
Brlica Miroslav starosta obce
Trochta Jan, Ing., Ph. D., místostarosta obce
Jaroš Mojmír člen
Kliš Lumír, Ing. člen
Piastek Radek člen
Kontrolní výbor                  
Bambuch Jozef, Ing. předsedseda
Silvestrová Michaela, Mgr. členka
Kliš Josef Bc. člen
Finanční výbor         
Matůš Marek předseda
Chmela Radek člen
Žídková Pavlína, Bc. členka