Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

 

o místním poplatku ze psů

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zrušující poplatek ze vstupného

 

Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 19.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o zrušení některých OZV

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Horní Lidčí

OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Valašskou Senicí