Našla se andulka

pod Čubovým kopcem se našla Andulka.

Kontakt na nálezce: 602191264

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů.

Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, jaké máme v obci možnosti a jakým směrem bychom se mohli rozvíjet, abychom nebyli zcela závislí na výrobě energií mimo naši obec.

V rámci zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky SDH Francova Lhota jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na pořízení nového vybavení. Jedná se o přenosný automatický defibrilátor (AED) a také příspěvek na novou čtyřkolku pro možnost jízdy do terénu.

S současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, zda nám bude přiznán finanční příspěvek. Finanční příspěvek nám byl přiznán a bylo zahájeno výběrové řízení, ze které vzešla vítězně firma C&K člen skupiny AUTO UH s cenou 282 000 Kč bez DPH.

Jednotlivé části jsou již předány do užívání našim hasičům a věříme že jim nové vybavení bude dobře sloužit.

Za podporu děkujeme Zlínskému kraji, který přispěl částkou ve výši 68 % nákladů.

projekt “AED a čtyřkolka pro SDH Francova Lhota” je spolufinancován Zlínským krajem

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. V projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli máme hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.

Výběrové řízení vyhrála firma Tesge stavby s.r.o. za celkovou cenu 2 452 941 Kč bez DPH.

V současné chvíli jsou již stavební práce ukončeny a připravujeme jednotlivé místa k pronájmu, který bude zahájen od začátku roku 2024 v ceně 240 Kč/rok.

 

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řázení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této částky by 50 % měla pokrýt dotace ze SZIF. Dodání techniky očekáváme na podzim.

 

Obec získala finanční dotaci na opravu lesní cesty vlčička. V rámci tohoto projektu jsme vybrali úsek o délce 2,2 km. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma SWIETELSKY Stavební s cenou 5 798 069 Kč bez DPH. Dotace na tuto zakázku je vyčíslena na 3 149 100 Kč.  Realizace by měla začít po velikonocích.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající lesní komunikace kategorie 1L 4,0/20 v celkové délce 2200m. Povrchem jízdního pruhu je penetrační makadam opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného drceného kameniva. Obnoveno bylo rovněž odvodnění komunikace.

 • Předpokládané náklady 15 000 000 Kč. (Kotelny, chodby, družiny, školní kuchyňka, odborné učebny, kabinety, šatna,…)
 • Běží výběrové řízení (zatím do 18.2.2023) – posunuje se podle dotazů
 • Realizace pouze v případě spolufinancování (VPS MF ČR) 70%. Podání do 3. 3. 2023
 • Schválení dodavatele v kompetenci zastupitelstva – může delegovat na radu

Provoz vleku

v týdnu:  14 – 17 hodin

So, Ne: 9 -12 a 14 – 17 hodin

Jarní prázdniny

každý den: 9 – 12 a 14 – 17 hodin

vstupné do 15 roků 50,- Kč, od 15 let 100,- Kč

 

Kácení v hrábčí

Zázemí pro sportovní nářadí

Nová odpadová hnízda

Velkoobjemový odpad

Opravy místních komunikací

Izolace rampy

Oprava místních komunikací a chodníků

Příprava na nový školní rok škola, školka a polyfunkční areál

Výmalba kapličky

Oprava sociálních zařízení ve školce

Oprava zvonice

Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota

Vybudování odvodnění komunikace Pulčín

 

Opravy horských vpustí

Zahradní úpravy u KD

Vytvoření nového kontejnerového hnízda

Dovybavení zázemí vleku

 • klubovna 2.NP …4000 Kč/akce
 • přísálí  1. NP …….4000 Kč/akce
 • hlavní sál včetně přísálí ……….12 000 Kč/akce veřejná zábava a ples
 • hlavní sál včetně přísálí ……….8 000 Kč/ svatby a soukromé akce
 • pohřeb hlavní sál ………….. 2.000 Kč.

V ceně akce je pronájem výše uvedených prostor KD včetně vybavení, tj. výčepní zařízení, kávovar, lednice, myčka a kuchyň v 1.NP. V cenách není započítán ztracený, rozbitý, přebraný inventář + případné poškození budovy a jejího vybavení.

1.10.2022 proběhl 44. ročník akce na podporu Pulčinských skal. Díky opravdu velmi nepříznivému počasí se zúčastnilo méně lidí než v minulých ročnících. Tentokrát nás bylo jen 15. Ale i přes to a přes nepřízeň počasí, kdy střídavě pršelo a siholilo, jsme odpracovali 50 hodin na údržbě jalovcové louky na Mowaně ( pod studánkou) – záměrně používám starý trampský název. Téměř veškerou vytěženou hmotu jsme dokázali i v tom mokru spálit. Věkový průměr účastníků byl hrubo nad padesát let, 2x nad sedmdesát,  6x nad šedesát,  3x nad padesát. Děkujeme za příspěvek na pivo a podporu, kterou nám obec vyjadřuje a poskytuje.

 

V sobotu 30. července se uskuteční již 27. ročník tradičního festivalu Amfolkfest v malé osadě Pulčín na Hornolidečsku.

Akce s přídomkem „malý festival na konci světa” přivítá letos deset kapel a písničkářů. V prostorách místního Informačního centra a v přilehlé zahradě vystoupí jihomoravský Monopol, Vsetín bude mít letos zastoupení v podobě hudebního barda Jiřího Dareby Václavíka, který sebou přivede hosty a zakončí tím pomyslnou šňůru křtů svého autorského CD Až vyleťá muchy.  Z Ostravy přijede folková kapela Lesanten, dále zahraje zlínský kapela Podjezd, slovenští Divozelení a  další se představí zástupce z Valašska v podobě dua Pavla Tabáska s Martinem Miklem.  A jako každý rok si ze Slovenska najde cestu zakládající skupina Jasoň. Letošním pomyslným vrcholem festivalu bude písničkářka a skvělá harmonikářka Saša Niklíčková a po ní celt-folk-rock kapela Isara z mladoboleslavska.

Amfolkfest 2022                                                                  

Hlavní pořadatelka Eva Endy Rohlenová doplňuje: ” Pro návštěvníky jsme i letos připravili oblíbenou součást festivalu – večerní country bál. Letos jej doprovodí, tak jak v předchozích letech sestava z Českého Těšina, kapela Country bazar.”

Jednotné vstupné činí 200, Kč a první tóny se Pulčínem začnou linout přesně v pravé poledne. Ovšem návštěvníci mohou přijet již v pátek, v 18 hodin začíná tradiční jam session v areálu Informačního centra a vlastně i po celých Pulčinách.

Výběr kapel hraje klíčovou roli pro každý festival, avšak jedinečnost Amfolkfestu se pojí i s nádhernou krajinou Pulčínských skal a přátelskou až rodinou atmosférou. Kromě dobré muziky slouží festival i jako místo pro každoroční setkání stálých návštěvníků, pořadatelů a přátel, kteří jsou s tímto místem určitým způsobem spojeni.

Pro děti již každoročně máme připravený zajímavý program, který pro ně zajišťuje Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Stanování je opět možné na tábořišti u skal, v areálu restaurace Stodola, nebo blíže k centru dění na louce u restaurace U Williho. V blízkosti této restaurace je zajištěno i placené parkování pro festivalové návštěvníky. Eva Endy Rohlenová dodává: “Tento rok jsou nám příznivě nakloněny i autobusové spoje, doporučujeme proto návštěvníkům nechat auto doma a využít autobus z Valašských Klobouk nebo Horní Lidče.”

Původní název festivalu je vlastně zkratkou slov AMatérský FOLKový FESTival. Někteří muzikanti se možná za profesionály nepovažují, avšak o to více jsou jejich výkony oceňovány potleskem návštěvníků.

Hudba, přátelská atmosféra, vůně kávy z bufetu či masa z udírny, dobré víno a pivo, léto a vše ostatní, co k festivalu patří, vás čeká na Amfolkfestu. Sbalte stan, děti, čtyřnohé miláčky a přijeďte poslední červencovou sobotu. Nebo nejlépe už v pátek odpoledne, zasvěcení vědí, že večer před festivalem stojí za to!

Amfolkfest

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce střechy a krytiny. Dále budou upraveny konstrukce tak, aby střechy zvládly unést elektrárny.

V současné chvíli je tvořena projektová dokumentace pro realizaci akce a pro stavební povolení a rozpočet, abychom mohli tuto zakázku zadat a požádat o spolufinacování. termín realizace je předpokládán na podzim 2023 nebo v roce 2024.

Projekt dvou větví veřejného vodovodu, který doplní zásobování pitnou vodou lokalitu U hřiště. Jedna větev o délce  167 m povde od “Lesácké bytovky” ke hřišti, druhá větev o délce 112 m poté povede za potokem. Celá akce by měla začít v červnu 2022 a dokončena by měla být v září 2022.

Realizace:

Obec získala dotaci na rekonstrukci účelové komunikace Uk 12 – vedoucí od areálu firmy EuroCorp k vodojemu a dále směrem k Fěrtůšku.  Realizovat se bude úsek o délce 400 m, který je nejvíce poškozen průjezdem těžké techniky odvážející dříví z lesních porostů a nedostatečného odvodnění komunikace.

V měsíci červnu roku 2022 se plánuje rekonstrukce vnitřních prostor pošty umístěné ve zdravotním středisku. O novém vzhledu si můžete udělat představu na vizualizacích.

 

 • Pondělí –  Čtvrtek:  7.00 až 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin
 • Pátek:  7.00 – 12.30 hodin
 • Obec Francova Lhota
  Francova Lhota 325
  756 14 Francova Lhota
 • IČO: 00303755
 • DIČ: CZ00303755
 • účet ČNB: 94-816851/0710
 • Účet ČSOB: 210383089/0300

Obecní úřad Francova Lhota

Filip Šikola

Bc. Josef Kliš

Jan Brlica

Pavla Bistrá

Bc. Michaela Lamačková

Ing. Jan Trochta Ph.D.

Miroslav Brlica

Vítejte u nás ve Francově Lhotě. Jsme malá Valašská vesnička na úpatí Javorníků. Obec byla založena ve 13 – 14 století a jmenuje se po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. V současné době má obec skládající se ze dvou částí (Francova Lhota a Pulčín) přibližně 1500 obyvatel.

Malebná kopcovitá a léta kultivovaná krajina je příjemným místem nejen pro život, ale i pro odpočinek. Údolní zástavba rodinných domů je lemována sady a políčky, které postupně přecházejí v udržované pastviny a louky až ke krásným a místy hlubokým lesům. Obec je díky rázu své krajiny, existence několika maloplošných chráněných území s výskytem vzácných rostlin i živočichů součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Francova Lhota je vybavena všemi důležitými institucemi a zařízeními pro život na malé dědině. V obci funguje mateřská i základní devítiletá škola, římskokatolická farnost, pošta, několik obchodů, pohostinství i restaurace. O společenské, kulturní a sportovní vyžití se stará několik velmi aktivních spolků. Obec vlastní několik sportovišť i kulturní dům. V roce 2010 získala Francova Lhota cenu tzv. Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Místní část obce Francova Lhota Pulčín je vzdálena od obce asi 4 km a je nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. Avšak díky její poloze téměř a konci světa zde lze neustále nalézt klid a pokoj spojený s krásnými výhledy na krajinu Bílých Karpat a Vizovických vrchů.