Nedělní posezení na terase KD

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů.

Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, jaké máme v obci možnosti a jakým směrem bychom se mohli rozvíjet, abychom nebyli zcela závislí na výrobě energií mimo naši obec.

V rámci zvýšení akceschopnosti naší výjezdové jednotky SDH Francova Lhota jsme požádali Zlínský kraj o dotaci na pořízení nového vybavení. Jedná se o přenosný automatický defibrilátor (AED) a také příspěvek na novou čtyřkolku pro možnost jízdy do terénu.

S současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, zda nám bude přiznán finanční příspěvek.

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. v projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli mame hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řázení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této částky by 50 % měla pokrýt dotace ze SZIF. Dodání techniky očekáváme na podzim.

 

Obec získala finanční dotaci na opravu lesní cesty vlčička. V rámci tohoto projektu jsme vybrali úsek o délce 2,2 km. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma SWIETELSKY Stavební s cenou 5 798 069 Kč bez DPH. Dotace na tuto zakázku je vyčíslena na 3 149 100 Kč.  Realizace by měla začít po velikonocích.

 

 • Předpokládané náklady 15 000 000 Kč. (Kotelny, chodby, družiny, školní kuchyňka, odborné učebny, kabinety, šatna,…)
 • Běží výběrové řízení (zatím do 18.2.2023) – posunuje se podle dotazů
 • Realizace pouze v případě spolufinancování (VPS MF ČR) 70%. Podání do 3. 3. 2023
 • Schválení dodavatele v kompetenci zastupitelstva – může delegovat na radu

Provoz vleku

v týdnu:  14 – 17 hodin

So, Ne: 9 -12 a 14 – 17 hodin

Jarní prázdniny

každý den: 9 – 12 a 14 – 17 hodin

vstupné do 15 roků 50,- Kč, od 15 let 100,- Kč

 

Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota

Vybudování odvodnění komunikace Pulčín

 

Opravy horských vpustí

Zahradní úpravy u KD

Vytvoření nového kontejnerového hnízda

Dovybavení zázemí vleku

 • klubovna 2.NP …4000 Kč/akce
 • přísálí  1. NP …….4000 Kč/akce
 • hlavní sál včetně přísálí ……….12 000 Kč/akce veřejná zábava a ples
 • hlavní sál včetně přísálí ……….8 000 Kč/ svatby a soukromé akce
 • pohřeb hlavní sál ………….. 2.000 Kč.

V ceně akce je pronájem výše uvedených prostor KD včetně vybavení, tj. výčepní zařízení, kávovar, lednice, myčka a kuchyň v 1.NP. V cenách není započítán ztracený, rozbitý, přebraný inventář + případné poškození budovy a jejího vybavení.

1.10.2022 proběhl 44. ročník akce na podporu Pulčinských skal. Díky opravdu velmi nepříznivému počasí se zúčastnilo méně lidí než v minulých ročnících. Tentokrát nás bylo jen 15. Ale i přes to a přes nepřízeň počasí, kdy střídavě pršelo a siholilo, jsme odpracovali 50 hodin na údržbě jalovcové louky na Mowaně ( pod studánkou) – záměrně používám starý trampský název. Téměř veškerou vytěženou hmotu jsme dokázali i v tom mokru spálit. Věkový průměr účastníků byl hrubo nad padesát let, 2x nad sedmdesát,  6x nad šedesát,  3x nad padesát. Děkujeme za příspěvek na pivo a podporu, kterou nám obec vyjadřuje a poskytuje.

 

V sobotu 30. července se uskuteční již 27. ročník tradičního festivalu Amfolkfest v malé osadě Pulčín na Hornolidečsku.

Akce s přídomkem „malý festival na konci světa” přivítá letos deset kapel a písničkářů. V prostorách místního Informačního centra a v přilehlé zahradě vystoupí jihomoravský Monopol, Vsetín bude mít letos zastoupení v podobě hudebního barda Jiřího Dareby Václavíka, který sebou přivede hosty a zakončí tím pomyslnou šňůru křtů svého autorského CD Až vyleťá muchy.  Z Ostravy přijede folková kapela Lesanten, dále zahraje zlínský kapela Podjezd, slovenští Divozelení a  další se představí zástupce z Valašska v podobě dua Pavla Tabáska s Martinem Miklem.  A jako každý rok si ze Slovenska najde cestu zakládající skupina Jasoň. Letošním pomyslným vrcholem festivalu bude písničkářka a skvělá harmonikářka Saša Niklíčková a po ní celt-folk-rock kapela Isara z mladoboleslavska.

Amfolkfest 2022                                                                  

Hlavní pořadatelka Eva Endy Rohlenová doplňuje: ” Pro návštěvníky jsme i letos připravili oblíbenou součást festivalu – večerní country bál. Letos jej doprovodí, tak jak v předchozích letech sestava z Českého Těšina, kapela Country bazar.”

Jednotné vstupné činí 200, Kč a první tóny se Pulčínem začnou linout přesně v pravé poledne. Ovšem návštěvníci mohou přijet již v pátek, v 18 hodin začíná tradiční jam session v areálu Informačního centra a vlastně i po celých Pulčinách.

Výběr kapel hraje klíčovou roli pro každý festival, avšak jedinečnost Amfolkfestu se pojí i s nádhernou krajinou Pulčínských skal a přátelskou až rodinou atmosférou. Kromě dobré muziky slouží festival i jako místo pro každoroční setkání stálých návštěvníků, pořadatelů a přátel, kteří jsou s tímto místem určitým způsobem spojeni.

Pro děti již každoročně máme připravený zajímavý program, který pro ně zajišťuje Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Stanování je opět možné na tábořišti u skal, v areálu restaurace Stodola, nebo blíže k centru dění na louce u restaurace U Williho. V blízkosti této restaurace je zajištěno i placené parkování pro festivalové návštěvníky. Eva Endy Rohlenová dodává: “Tento rok jsou nám příznivě nakloněny i autobusové spoje, doporučujeme proto návštěvníkům nechat auto doma a využít autobus z Valašských Klobouk nebo Horní Lidče.”

Původní název festivalu je vlastně zkratkou slov AMatérský FOLKový FESTival. Někteří muzikanti se možná za profesionály nepovažují, avšak o to více jsou jejich výkony oceňovány potleskem návštěvníků.

Hudba, přátelská atmosféra, vůně kávy z bufetu či masa z udírny, dobré víno a pivo, léto a vše ostatní, co k festivalu patří, vás čeká na Amfolkfestu. Sbalte stan, děti, čtyřnohé miláčky a přijeďte poslední červencovou sobotu. Nebo nejlépe už v pátek odpoledne, zasvěcení vědí, že večer před festivalem stojí za to!

Amfolkfest

V rámci připravovaného projektu, který částečně řeší energetické úspory obce jsme zadali vytvoření projektu pro umístění fotovoltaických elektráren na obecní budovy . v prvním kroku bychom chtěli vybavit budovy kulturního domu a školy. během statického posouzení jednotlivých střech  jsem zjistili, že budeme muset rekonstruovat střechu na školním pavilonu 1. stupně, kde proběhne výměna celé konstrukce střechy a krytiny. Dále budou upraveny konstrukce tak, aby střechy zvládly unést elektrárny.

V současné chvíli je tvořena projektová dokumentace pro realizaci akce a pro stavební povolení a rozpočet, abychom mohli tuto zakázku zadat a požádat o spolufinacování. termín realizace je předpokládán na podzim 2023 nebo v roce 2024.

Projekt dvou větví veřejného vodovodu, který doplní zásobování pitnou vodou lokalitu U hřiště. Jedna větev o délce  167 m povde od “Lesácké bytovky” ke hřišti, druhá větev o délce 112 m poté povede za potokem. Celá akce by měla začít v červnu 2022 a dokončena by měla být v září 2022.

Realizace:

Obec získala dotaci na rekonstrukci účelové komunikace Uk 12 – vedoucí od areálu firmy EuroCorp k vodojemu a dále směrem k Fěrtůšku.  Realizovat se bude úsek o délce 400 m, který je nejvíce poškozen průjezdem těžké techniky odvážející dříví z lesních porostů a nedostatečného odvodnění komunikace.

V měsíci červnu roku 2022 se plánuje rekonstrukce vnitřních prostor pošty umístěné ve zdravotním středisku. O novém vzhledu si můžete udělat představu na vizualizacích.

 

 • Pondělí –  Čtvrtek:  7.00 až 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin
 • Pátek:  7.00 – 12.30 hodin
 • Obec Francova Lhota
  Francova Lhota 325
  756 14 Francova Lhota
 • IČO: 00303755
 • DIČ: CZ00303755
 • účet ČNB: 94-816851/0710
 • Účet ČSOB: 210383089/0300

Obecní úřad Francova Lhota

Filip Šikola

Bc. Josef Kliš

Jan Brlica

Pavla Bistrá

Bc. Michaela Lamačková

Ing. Jan Trochta Ph.D.

Miroslav Brlica

Vítejte u nás ve Francově Lhotě. Jsme malá Valašská vesnička na úpatí Javorníků. Obec byla založena ve 13 – 14 století a jmenuje se po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. V současné době má obec skládající se ze dvou částí (Francova Lhota a Pulčín) přibližně 1500 obyvatel.

Malebná kopcovitá a léta kultivovaná krajina je příjemným místem nejen pro život, ale i pro odpočinek. Údolní zástavba rodinných domů je lemována sady a políčky, které postupně přecházejí v udržované pastviny a louky až ke krásným a místy hlubokým lesům. Obec je díky rázu své krajiny, existence několika maloplošných chráněných území s výskytem vzácných rostlin i živočichů součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Francova Lhota je vybavena všemi důležitými institucemi a zařízeními pro život na malé dědině. V obci funguje mateřská i základní devítiletá škola, římskokatolická farnost, pošta, několik obchodů, pohostinství i restaurace. O společenské, kulturní a sportovní vyžití se stará několik velmi aktivních spolků. Obec vlastní několik sportovišť i kulturní dům. V roce 2010 získala Francova Lhota cenu tzv. Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Místní část obce Francova Lhota Pulčín je vzdálena od obce asi 4 km a je nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. Avšak díky její poloze téměř a konci světa zde lze neustále nalézt klid a pokoj spojený s krásnými výhledy na krajinu Bílých Karpat a Vizovických vrchů.

Na obecním úřadě je k dispozici kasička, do které je možné finančně přispět.

Drazí spoluobčané,

Spolu s dalšími obcemi nejen na Hornolidečsku jsme se rozhodli, že do 8. 3. 2022 uspořádáme sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Reagujeme tak na veřejnou výzvu ukrajinského velvyslanectví v Praze a vybíráme od lidí vše potřebné ze seznamu, který velvyslanectví zveřejnilo na svém facebooku (shorturl.at/bwGHK). Sbíráme proto prostředky, které jsou dostupné mezi Vámi, tedy zejména sterilní a nesterilní obvazy různých velikostí, elastické fixační bandáže, sterilní materiál pro ošetření povrchových zranění (tj. náplasti, sterilní náplasti s polštářkem různých velikostí, sterilní gázové kompresy, ne akutol apod.), sterilní materiál pro ošetřování popálenin (zejm. gelové náplasti na popáleniny), rukavice, desinfekce (např. betadine, jodisol, peroxid vodíku, nic po expiraci!), izotermické fólie.

Pokud budete chtít přispět do této sbírky, přineste tento zdravotnický materiál v provozní dobu na OÚ !

Vybraný materiál poté organizovaně převezeme do Pardubic, kde jej předáme koordinátorovi Marjanu Kurylovi. Z Pardubic bude poté zdravotnický materiál exportován na polsko-ukrajinskou hranici, kde jej převezme ukrajinská armáda a přerozdělí mezi zdravotníky a záchranné složky.

KAŽDÁ NÁPLAST SE POČÍTÁ! DĚKUJEME!

Od začátku konfliktu se Charita ČR, jejíž jsme součástí, připravuje na nabídnutí pomoci.

Jako první byla spuštěna finanční sbírka, protože finanční prostředky, které budou potřeba na pomoc zasaženým, budou pravděpodobně obrovské.

Proto má první prosba směřuje na Vás jako představitele obcí, kteří mohou v rámci svých rozpočtových opatření vyčlenit nějakou část na tuto pomoc. Pomoc v této formě bude potřeba jistě dlouho. Jsme schopni Vaši případnou podporu zacílit přímo do postižených oblastí, jakmile to bude možné.

Pokud budete mít zájem zapojit se a prezentovat sbírku prostřednictvím Charity na veřejnost, můžeme nabídnout bannery na Vaše webové stránky s odkazem na centrální konto zřízené Charitou ČR.

Na Ukrajině se Charita angažuje více jak 30 let a má spoustu zkušeností a místních partnerů, proto je naše pomoc velmi efektivní přímo na místě.

Vzhledem k vývoji situace, ale nastává i ten horší scénář, kterého se všichni obávali. Podle zpráv od našich partnerských organizací na Ukrajině začínají lidé hromadně opouštět města a odcházejí na venkov. Je otázkou času, a už se to pomalu děje, kdy začne migrace zasažených lidí mimo Ukrajinu.

Je proto potřeba myslet i na tuto možnost. Charita ČR již nyní mapuje především možné ubytovací kapacity pro případnou uprchlickou vlnu. Vše samozřejmě bude koordinováno s vládou, obcemi, policií a IZS, ale důležité je být připravení a mít co nabídnout.

Proto prosba, kterou na Vás směřuji, spočívá ve Vašem zvážení, zda by bylo možné některé ubytovací prostory v majetku obcí, případně vlastníků na Vašem území, zařadit do zásobníku možných míst pro ubytování uprchlíků. Doufám, že situace nebude natolik špatná, že k tomu dojde, ale přesto bychom rádi s Vaší pomocí měli co nabídnout.

Další prosba se týká skladovacích prostor. Pokud dojde k hromadné migraci a budou využita některá ubytovací místa v ČR, bude potřeba zajistit i základní vybavení pro běžný chod rodiny. Naše místní organizace je schopna zajistit za pomoci dobrovolníků sběr především základního nábytku, jednalo by se o běžný nábytek, hlavně postele, matrace, lůžkoviny, případně oblečení apod. Tyto věci budou možná potřeba i pokud nedojde k ubytování na našem území, ale při obnově domovů zasažených lidí.

Proto se na Vás obracím s prosbou, zda by ve Vašem okolí bylo možné případně zajistit a zapůjčit vhodné skladovací prostory. Nelze prozatím odhadnout na jaké období by to bylo nutné a vše by se odvíjelo od situace.

Na závěr se ještě vracím k možné podpoře finanční sbírky. Pokud by jste měli zájem a bylo by možné na Vašem úřadě nebo jiných vhodných prostorách umístit sbírkovou pokladničku, zajistíme s Vaším povolením zapečetění pokladniček určených na Vaše území a administraci celé sbírky.

Zároveň čekáme na vydání sběracích listin pro případný příjem hotovosti s žádostí o následné vystavení potvrzení o daru.

Na závěr dávám na vědomí, že část letošní tříkrálové sbírky, kterou jsme na našem území vykoledovali a můžeme ji dle svého uvážení použít, budeme směřovat prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc přímo do našich partnerských organizací.

Děkuji všem, kdo se našimi návrhy budou zabývat a přeji vše dobré.

Mgr. Tomáš Naňák
Charita Valašské Klobouky
Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky 

info@valklobouky.charita.cz

tel.: 739 524 368

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě

Nově si můžete prohlédnout jak vypadala naše obec (i celá ČR) kolem roku 1950. Na našem mapovém portálu nově najdete vrstvu Ortofoto 1950, která vám ukáže historický obraz naší obce.

Pro její zobrazení  je potřeba na záložce VRSTVY vybrat sekci PODKLADOVÉ MAPY , kde naleznete vrstvu Ortofoto 1950. Posouváním průhlednosti vrstvy můžete porovnávat jak se změnila místa kolem vás, a případně můžete využít i jiné podkladové vrstvy, které jsou k dispozici.

Opravy vodovodní infrastruktury – vodojem Krajčovec a Klišovo

Oprava zázemí na vleku

Zvonice – nové vedení

Výměna světel v tělocvičně

Ořez stromů u kostela a v kočičině

Čištění skal

Dokončení soch u altánu

Drcení stavebního odpadu

Nové horské vpusti a propustky

Brigáda čištění skal

Oprava oplocení hřiště

Nový solární ohřev na šatnách TJ Sokol

Nový koberec v Mateřské škole

Oprava laviček u IC Pulčín

Výmalba jídelny v ZŠ

Oprava vodovodního rozvodu v obecním bytě

Stavba altánu naproti školy

Oprava povrchu u řadovek

Nový povrch parkoviště  a příjezdové cesty u kostela

Oprava bytu  v č.p. 285

 Nová digestoř v kuchyni mateřské školy

Jarní velkoobjemový odpad

Oprava bufetu u IC Pulčín

Jarní úklid po zimě

Oprava záchodků ve Zdravotním středisku

Oprava jazykové učebny a kabinetu

Vybudování nového vstupu do zdravotního střediska

 Oprava bytu v č.p. 478