Rekonstrukce pošty

V měsíci červnu roku 2022 se plánuje rekonstrukce vnitřních prostor pošty umístěné ve zdravotním středisku. O novém vzhledu si můžete udělat představu na vizualizacích.

 

 • Pondělí –  Čtvrtek:  7.00 až 11.30 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin
 • Pátek:  7.00 – 12.30 hodin
 • Obec Francova Lhota
  Francova Lhota 325
  756 14 Francova Lhota
 • IČO: 00303755
 • DIČ: CZ00303755
 • účet ČNB: 94-816851/0710
 • Účet ČSOB: 210383089/0300

Obecní úřad Francova Lhota

Filip Šikola

Bc. Josef Kliš

Jan Brlica

Pavla Bistrá

Bc. Michaela Lamačková

Ing. Jan Trochta Ph.D.

Miroslav Brlica

Vítejte u nás ve Francově Lhotě. Jsme malá Valašská vesnička na úpatí Javorníků. Obec byla založena ve 13 – 14 století a jmenuje se po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. V současné době má obec skládající se ze dvou částí (Francova Lhota a Pulčín) přibližně 1500 obyvatel.

Malebná kopcovitá a léta kultivovaná krajina je příjemným místem nejen pro život, ale i pro odpočinek. Údolní zástavba rodinných domů je lemována sady a políčky, které postupně přecházejí v udržované pastviny a louky až ke krásným a místy hlubokým lesům. Obec je díky rázu své krajiny, existence několika maloplošných chráněných území s výskytem vzácných rostlin i živočichů součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Francova Lhota je vybavena všemi důležitými institucemi a zařízeními pro život na malé dědině. V obci funguje mateřská i základní devítiletá škola, římskokatolická farnost, pošta, několik obchodů, pohostinství i restaurace. O společenské, kulturní a sportovní vyžití se stará několik velmi aktivních spolků. Obec vlastní několik sportovišť i kulturní dům. V roce 2010 získala Francova Lhota cenu tzv. Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Místní část obce Francova Lhota Pulčín je vzdálena od obce asi 4 km a je nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. Avšak díky její poloze téměř a konci světa zde lze neustále nalézt klid a pokoj spojený s krásnými výhledy na krajinu Bílých Karpat a Vizovických vrchů.

Na obecním úřadě je k dispozici kasička, do které je možné finančně přispět.

Drazí spoluobčané,

Spolu s dalšími obcemi nejen na Hornolidečsku jsme se rozhodli, že do 8. 3. 2022 uspořádáme sbírku zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině. Reagujeme tak na veřejnou výzvu ukrajinského velvyslanectví v Praze a vybíráme od lidí vše potřebné ze seznamu, který velvyslanectví zveřejnilo na svém facebooku (shorturl.at/bwGHK). Sbíráme proto prostředky, které jsou dostupné mezi Vámi, tedy zejména sterilní a nesterilní obvazy různých velikostí, elastické fixační bandáže, sterilní materiál pro ošetření povrchových zranění (tj. náplasti, sterilní náplasti s polštářkem různých velikostí, sterilní gázové kompresy, ne akutol apod.), sterilní materiál pro ošetřování popálenin (zejm. gelové náplasti na popáleniny), rukavice, desinfekce (např. betadine, jodisol, peroxid vodíku, nic po expiraci!), izotermické fólie.

Pokud budete chtít přispět do této sbírky, přineste tento zdravotnický materiál v provozní dobu na OÚ !

Vybraný materiál poté organizovaně převezeme do Pardubic, kde jej předáme koordinátorovi Marjanu Kurylovi. Z Pardubic bude poté zdravotnický materiál exportován na polsko-ukrajinskou hranici, kde jej převezme ukrajinská armáda a přerozdělí mezi zdravotníky a záchranné složky.

KAŽDÁ NÁPLAST SE POČÍTÁ! DĚKUJEME!

Od začátku konfliktu se Charita ČR, jejíž jsme součástí, připravuje na nabídnutí pomoci.

Jako první byla spuštěna finanční sbírka, protože finanční prostředky, které budou potřeba na pomoc zasaženým, budou pravděpodobně obrovské.

Proto má první prosba směřuje na Vás jako představitele obcí, kteří mohou v rámci svých rozpočtových opatření vyčlenit nějakou část na tuto pomoc. Pomoc v této formě bude potřeba jistě dlouho. Jsme schopni Vaši případnou podporu zacílit přímo do postižených oblastí, jakmile to bude možné.

Pokud budete mít zájem zapojit se a prezentovat sbírku prostřednictvím Charity na veřejnost, můžeme nabídnout bannery na Vaše webové stránky s odkazem na centrální konto zřízené Charitou ČR.

Na Ukrajině se Charita angažuje více jak 30 let a má spoustu zkušeností a místních partnerů, proto je naše pomoc velmi efektivní přímo na místě.

Vzhledem k vývoji situace, ale nastává i ten horší scénář, kterého se všichni obávali. Podle zpráv od našich partnerských organizací na Ukrajině začínají lidé hromadně opouštět města a odcházejí na venkov. Je otázkou času, a už se to pomalu děje, kdy začne migrace zasažených lidí mimo Ukrajinu.

Je proto potřeba myslet i na tuto možnost. Charita ČR již nyní mapuje především možné ubytovací kapacity pro případnou uprchlickou vlnu. Vše samozřejmě bude koordinováno s vládou, obcemi, policií a IZS, ale důležité je být připravení a mít co nabídnout.

Proto prosba, kterou na Vás směřuji, spočívá ve Vašem zvážení, zda by bylo možné některé ubytovací prostory v majetku obcí, případně vlastníků na Vašem území, zařadit do zásobníku možných míst pro ubytování uprchlíků. Doufám, že situace nebude natolik špatná, že k tomu dojde, ale přesto bychom rádi s Vaší pomocí měli co nabídnout.

Další prosba se týká skladovacích prostor. Pokud dojde k hromadné migraci a budou využita některá ubytovací místa v ČR, bude potřeba zajistit i základní vybavení pro běžný chod rodiny. Naše místní organizace je schopna zajistit za pomoci dobrovolníků sběr především základního nábytku, jednalo by se o běžný nábytek, hlavně postele, matrace, lůžkoviny, případně oblečení apod. Tyto věci budou možná potřeba i pokud nedojde k ubytování na našem území, ale při obnově domovů zasažených lidí.

Proto se na Vás obracím s prosbou, zda by ve Vašem okolí bylo možné případně zajistit a zapůjčit vhodné skladovací prostory. Nelze prozatím odhadnout na jaké období by to bylo nutné a vše by se odvíjelo od situace.

Na závěr se ještě vracím k možné podpoře finanční sbírky. Pokud by jste měli zájem a bylo by možné na Vašem úřadě nebo jiných vhodných prostorách umístit sbírkovou pokladničku, zajistíme s Vaším povolením zapečetění pokladniček určených na Vaše území a administraci celé sbírky.

Zároveň čekáme na vydání sběracích listin pro případný příjem hotovosti s žádostí o následné vystavení potvrzení o daru.

Na závěr dávám na vědomí, že část letošní tříkrálové sbírky, kterou jsme na našem území vykoledovali a můžeme ji dle svého uvážení použít, budeme směřovat prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc přímo do našich partnerských organizací.

Děkuji všem, kdo se našimi návrhy budou zabývat a přeji vše dobré.

Mgr. Tomáš Naňák
Charita Valašské Klobouky
Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky 

info@valklobouky.charita.cz

tel.: 739 524 368

Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě

Nově si můžete prohlédnout jak vypadala naše obec (i celá ČR) kolem roku 1950. Na našem mapovém portálu nově najdete vrstvu Ortofoto 1950, která vám ukáže historický obraz naší obce.

Pro její zobrazení  je potřeba na záložce VRSTVY vybrat sekci PODKLADOVÉ MAPY , kde naleznete vrstvu Ortofoto 1950. Posouváním průhlednosti vrstvy můžete porovnávat jak se změnila místa kolem vás, a případně můžete využít i jiné podkladové vrstvy, které jsou k dispozici.

Nová digestoř v kuchyni mateřské školy

Jarní velkoobjemový odpad

Oprava bufetu u IC Pulčín

Oprava vodovodního rozvodu v obecním bytě

Jarní úklid po zimě

Oprava záchodků ve Zdravotním středisku

Stavba altánu naproti školy

Oprava jazykové učebny a kabinetu

Vybudování nového vstupu do zdravotního střediska

 Oprava bytu v č.p. 478

V letošním roce probíhá tříkrálová sbírka formou  kasiček umístěných v prodejnách potravin v obci, na obecním úřadě a v kostele. Další možností je darovat pomocí DMS, převodu na účet

 

Mimo stálou sbírku proběhne i koleda, která se uskuteční v sobotu 8. ledna u horní i dolní jednoty v čase od 7 do 9 hodin a v neděli 9. ledna po ranní i hrubé mši před kostelem.

video dostupné zde: https://youtu.be/riSYjI09aK4

video z besídky ZŠ Francova Lhota je dostupné na adrese https://youtu.be/t08bG-kzbjk

V letošním roce došlo k realizaci prodloužení sítí a výstavby nové komunikace pro nové domy v lokalitě „Pod Prodexem“.  Tato nepřehlédnutelná stavba, které dominuje opěrná zeď z kamenů je rozdělena do dvou etap, kdy letos došlo k vybudování sítí a přípravě komunikace navezením a zhutněním podkladních vrstev.

(Pokračování textu…)

43 ročník na pomoc Pulčinským skalám- Organizátor Jaromír Navrátil, účast cca 30 pracujících. Věkový průměr  účastníků byl  45 -50 roků. Dobrovolníci pracovali na  vystřihávání náletů kolem jalovců, úklid odpadků v údolí, likvidace výmladků kolem cesty ke skalám v délce cca 80 m po obou stranách. Byla provedena oprava horské vpustě nad potokem (u informační cedule), která byla zničena při loňském kácení. Na pravé straně to nešlo úplně, protože tam jsou zarostlé dráty od oplocení a sekalo to křoviňák. Dřevní hmota byla odvezena traktorem na tábořiště – bezúplatně! Obec umožnila bezúplatné ubytování pracovníků na Infocentru, stejně tak i majitel hospody “U Wiliho” v rámci svých možností.

V obci probíhala v měsíci červnu a červenci veřejná sbírka, kterou organizovala Obec Francova Lhota. Výtěžek sbírky ve výši 94.239 Kč. byl vybrán do dvou pokladniček. Do pokladničky č.1 umístěné v kanceláři obecního úřadu bylo vybráno 62.643 Kč a do pokladničky č. 2 umístěné v místním kostele bylo vybráno 31.596 Kč.

Za tyto peníze se obec domluvila na dodávce řeziva pro vytipované postižené občany postižených obcí. Za pomoci dobrovolníků z naší obce se nám podařilo kontaktovat dva postižené – paní Russman z Moravské Nové Vsi a pana Kostihu z Mikulčic.

S dodáním řeziva a tesařskou prací byly osloveni místní řemeslníci a dodavatelé, kteří chtěli pomoci. Jednalo se o pilu Mikéska a o tesařství Šuta Jakub.

Dřevo bylo zakoupeno z Pily Mikeska v hodnotě 94 238 Kč. Byla dohodnuta cena pouze za výrobní náklady, aby mohlo odejít co nejvíce potřebného materiálu.

Tesaři poté převezli řezivo na jednotlivé stavby, kde sami pomáhali a pomohli tak s obnovením střechy a stropního záklopu.

V celkové hodnotě bylo panu Kostihovi darováno řezivo v hodnotě 51 803 Kč, a paní Russman řezivo v hodnotě 42 435 Kč.

Paní Russman nám poděkovala e-mailem:

Dovolte mně, abych poděkovala Vám – obci Francova Lhota – jehož prostřednictvím jsem měla tu možnost podílet se na dodávce dřevěných desek pro stavby RD lidí poškozených tornádem v Mikulčicích, také i já, z Moravské Nové Vsi, a potažmo děkuji také mně neznámému dárci tohoto dřeva. Velmi jste mně pomohli, protože majitel rodinného domku – syn 33 let – měl po tornádu postižený mozek posttraumatickým šokem a já  – matka, 60 let – jsem musela převzít celou obnovu domku za něj sama. Střídavě úspěšně a neúspěšně se s rekonstrukcí potýkám už 3 měsíce, protože jsem již stará paní, jde mi to dost pomalu, domek je celý promočený, ale přece.

 

Mockrát Vám děkuji za Vaši pomoc

V Září započala rekosntrukce lesní cesty zbojnická vedoucí v délce cca 700 metrů od Juráňky směrem sedlo Radošov na hranici s obcí Zděchov. Akce  realizuje vítězná firma z výběrového řízení – PORR a.s. s celkovou cenou bez  21% DPH 2 749 361,84 Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 2 463 334,20 Kč.

 

V sobotu 18. září proběhla v budově školy na Pulčíně vernisáž fotografiií pana Hájka z Horní Lidče a křest knihy paní Kopecké z Francovy Lhoty.

Dne 26.8.2021 proběhlo jednodenní sčítání dopravy v naší obci. Místo kontroly bylo umístěno na spodní zastávce U lávky, kde se sčítaly všechna projíždějící auta z vesnice a do vesnice rozdělená na osobní a nákladní.  Výsledky si můžete prohlédnout níže. Do tohoto sčítání samozřejmě nevstupují auta, která volí trasu přes Pulčín do Lomenska.

Obdrželi jsme dotaci na rekonstrukci betonového hřiště, která spočívá ve výměně mantinelů, nového povrchu a nové rampy. Celkové náklady akce jsou 2114 802,73 Kč z čehož dotace z MMR pokryje způsobilé výdaje ve výši 1 556 365,00 Kč.

Akce je podpořena z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021.

Se souhlasem správy CHKO Beskydy bylo obcí zřízeno veřejné tábořiště Pulčín – místně známé jako SvatoJán. Nacházejí se tady dřezy na mytí s tekoucí vodou, přístřešky na vaření, kontejner na odpadky, latrína a dokonce i dříví na oheň. Tábořiště slouží ke krátkodobému táboření ve stanech a nebo bivakování turistům i cykloturistům. Nelze zde používat obytná motorová vozidla a obytné přívěsy. Přístup k tábořišti je pouze pěší po vyznačených cestách.  Jelikož je tábořiště zvláště v letních měsících hojně navštěvováno, přikládáme provozní řád, kterým se tábořiště řídí.

V případě větší skupiny prosíme o kontaktování správce tábořiště na čísle +420 603 231 996

Provozní řád

Vymezení tábořiště

 1. Obec Francova Lhota zřizuje na podkladě usnesení Zastupitelstva obce č. 25/268 ze dne 14.7.2006 se souhlasem Správy CHKO Beskydy veřejné tábořiště na parcele č. 1118 a 1107/7 v k.ú. Pulčín.
 2. Tábořiště slouží k jednoduchému, krátkodobému táboření ve stanech a bivakování pod širým nebem.
 3. Na tábořišti je obcí zajištěno nejnutnější vybavení, tj. tekoucí voda, dřezy na mytí, přístřešky pro vaření, WC a kontejner na odpad.
 4. Nelze tábořit, bivakovat ani rozdělávat oheň mimo tábořiště na celém katastru obce.
 5. Pobyt na tábořišti je na vlastní nebezpečí.

Povinnosti táborníka

 1. Tábořiště je umístěno v blízkosti Národní přírodní rezervace (NPR) Hradisko v prostoru CHKO Beskydy a proto jsou jeho návštěvníci povinni dbát pokynů orgánů ochrany přírody a tohoto provozního řádu.
 2. Tábořiště je určeno pouze pro pěší návštěvníky a cykloturisty, je zde zákaz vjezdu motorových vozidel, která lze zaparkovat pouze v obci mimo zákazu vjezdu. Za porušení zákazu vjezdu je možné uložit pokutu ve výši 1 000 Kč).
 3. Tábořící jsou povinni:
 • nerušit svým chováním a hlasitým projevem ostatní návštěvníky i klid v lese a chovat se tak, aby jiným nebyli na obtíž, či je jakkoliv neohrožovali
 • zachovávat noční klid od 22.00 do 6.00 hodin
 • rozdělávat oheň jen v nutné míře a na místech k tomu určených
 • vyvarovat se pálení jakéhokoliv odpadu a zejména plastů
 • udržovat pořádek na celém tábořišti, dbát hygienických předpisů
 • veškerý odpad odkládat do kontejneru, případně odnést sebou
 • uklidit po sobě a vrátit lavice a stoly na své místo do přístřešku
 • nenechávat volně puštěné psy
 • chovat se šetrně k přírodě
 • dbát pokynů správce tábořiště, orgánů obce, Policie ČR, ochrany přírody a myslivecké stráže.

Práva táborníka

Návštěvníci a uživatelé tábořiště mohou:

 • sbírat suché dříví a klest v okolních porostech, ale nesmí poškozovat porosty a kácet zeleň
 • rozdělávat drobné ohně na vyhrazených ohništích za dodržení požárních předpisů (nepoužívat pyrotechniku, neohrožovat ostatní táborníky a jejich majetek, neohrožovat zařízení tábořiště, při odchodu oheň uhasit, atd.)
 • používat přenosné vařiče k vaření dbajíc požárních a bezpečnostních předpisů
 • využívat zařízení tábořiště.

 

Poplatek za využívání tábořiště

 1. Za pobyt na tábořišti jsou uživatelé povinni platit obci poplatek ve výši 40,- Kč na osobu a noc. Děti do 5 let poplatek neplatí.
 2. Poplatek je vybírán správcem tábořiště od všech osob zdržujících se na tábořišti po 20. hodině.
 3. Doklad o zaplacení poplatku je tábořící povinen uchovat po celou dobu pobytu. Kontroly provádí správce tábořiště.
 4. Informace ohledně provozu tábořiště je možné získat od správce tábořiště, nebo v Informačním centru Pulčín.

 

Závěrečná ujednání

 1. Návštěvník tábořiště porušující tento řád může být z tábořiště správcem či orgánem obce ihned vykázán bez náhrady. Zároveň se vystavuje postihu ze strany Policie ČR a dalších institucí
 2. Tento provozní řád byl schválen příslušnými orgány obce a nabývá platnosti dnem vyhlášení

Ve Francově Lhotě dne 20. 4. 2021

Starosta obce Francova Lhota

Již minulý rok jsme požádali o dotaci na výměnu veřejného osvětlení, kterou nám v průběhu roku přiznali ve výši 50 % nákladů. Z výběrového řízení vzešla vítězně firma DAXO s.r.o., která vymění všechna svítidla v obci (cca 300 svítidel) na nové úspornější LED osvětlení v průběhu měsíců června a července. Vítězná cena činí 2 670 097 Kč včetně DPH. Dle zpracovaného projektu bychom touto výměnou měli ročně platit místo 335 000 Kč jen přibližně 45 000Kč. Což se rovná úspoře 75 % provozních nákladů.

Zmínky o Francově Lhotě lze nalézt v různých archivních záznamech, Nejvýznamnějším zdrojem je kniha od Jana Blesíka: Francova Lhota historický obrázek obce.

Tato kniha klade první písemné zmínky o obci do doku 1446, kde se zmiňuje Jan Petrovský z Lilče, který vlastní hrad Pulčín, a součástí jsou i obce Seninka (Senice, Lhota Petrovská, pustá ves Zubrůvka.

V roce 1517, kdy panství Brumov převzal Michal z Podmanína se vyskytuje název Zbelova Lhota. Roku 1530 pak pán Filip z Víckova prodává Trystamovi Francovi z Háje tvrz a vsi Zbelovy Lhoty s dvorem poplužným a dvoje fojtství vysazené, ves Horní lidči s fojtstvím vysazeným a se dvěma dvory, ves Jesenici s fojtstvím vysazeným a ves pustú Zubrůvku s lidmi platnými a neplatnými…

Zde je již patrné, že se používá množné číslo Lhoty, které více odpovídalo skutečnému stavu, jelikžo obec se skládala ze dvou až třech  somostatných jednotek. V této době byly také vysázeny 4 lípy, z nichž jedna by měla být v místě bývalé tvrze u Kobzů – Kobzova Lípa.

 

Při dělení Brumovského panství byly sepsány i jednotlivé majetky tzv. Urbáře. Nejstarší zachovaný je z roku 1659 (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/urb01/docs/URB01-69.htm), jeho opis uložen také v archivu  (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/g371/docs/G0371-56.htm). V tomto urbáři není popsána Francova Lhota, ale Valašská Senice, ke které náleželo i “Dvořisko” a toto je zde popsané. Francova Lhota patřila do jiného panství a váže se k ní  původní urbář z roku 1979 ,v archivu lze nalézt jeho opis (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/g371/docs/G0371-60.htm).

Popis Dvořiska:

Ku dvoru Francovskému přináležejí role, louky, a lesy, sepsané dne 1. Juni 1670. Tímto pořádkem:

Za dvorem zahrada s stromovím rozličným, na téže zahradě štěpnica, kde stromoví rozličného ovoce se nachází od meze Jana Trochtového. Po druhé straně dvorů se zahrady ???, meze Juříkovej dolů až do louky.

Na příčné hony zasetý jest oves, pode toho žito jaré.  Na  ??? za příčkami zaseté žito jaré a oves, s horní strany jest žito ozimé.

Na druhých honech žito jaré a oves zasetý jest. Z horní strany zaseté ozimné ??? Sablíkův a ječmen se žitem jarým. Na středních honách hore k háju jest zasetý oves. velkých čt?? z horní strany Sablíkového žita kůsek, pode toho oves. Za hájem kraj veliké úlehla vždy až do chotáru Pulčínského. Od chotáru Pulčinského  a meze Jana Trochového na východ slunce úlehle všecky až k štěpnici nad dvorem.

Louky prostředkem mezi těma rolami, od dvoru ??? až po jedlový háj leží mezi lukami rozličné stromoví potřebné…

 

Dalšími důležitými zdroji jsou lánské rejstříky – soupisy vlastníků půdy z let 1656-1670 (http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/docs/D0001-304.htm). Zde je uvedeno u mnoha osob, že jejich otcové byli odvlečení tatary kolem roku 1663. Po tatarských vpádech zde dělali nájezdy i slováci, na které si obyvatelé obce stěžovali z let 1674,  (https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/120296/SpisyFF_147-1969-1_8.pdf?sequence=1 Orig. StA Brno M 21 F 1.). Ze seznamu vlastníků jsou  dvě jména, která u sebe měly přízvisko Fojt – Matouš Janičatů s 2 kusy polí ( 90 měřic) a Jan Trochtů 3 kusy polí (45 měřic). Oba dva grunty ohraničují část Dvořisko, ze které byl později vytvořen panský dvůr. Z toho lze usuzovat, kde byly jednotlivé fojtství umístněné v obci.

Posledním důležitým zdrojem informací jsou i matriky, které vedli narození svatby a úmrtí jednotlivých obyvatel obce. Tyto matriky pro naši obec jsou uloženy v archivu v Opavě s nejstarčí matrikou datovanou od roku 1688 pro obce Horní Lideč, Lidečko, Střelná, Pulčín, Jelikož Francova Lhota byla v té době farností Lidečko (Sbírka opisů matrik řím.kat.fara Lidečko- kart.6952, psáno latinsky – https://digi.archives.cz/da/Zoomify.action?entityRef=%28%5En%29%28%28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata%29%29%28411577%29%29&scanIndex=0)

Přesný záznam vlastníků parcel je uveden v indikačních skicách a císařských otiscích, které byly pro Francovu Lhotu vyhotoveny v letech 1828 (https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/MOR054718280)  a 1879 (https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/MOR054718790). Toto je také počátek katastrální mapy obce, kdy se mnoho parcel zachovalo až do současnosti. Číslování parcel bylo provedeno od severovýchodního cípu (od Vlčičky a Bechova po východní straně údolí směrem na jih, a poté po druhé straně potoka směrem na sever). Domy byly číslovány opačně od jihu proti směru hodinových ručiček. Je zde zaznamenáno 130 domů, převážně dřevněných.

 

Oprava sociálního zázemí v kuchyni ZŠ

Záplatování  účelových komunikací na paseky a ke kostelu

Oprava zábradlí na schodech u kostela

Prořezání Pulčínských skal

Oprava mostu u KD – nové zábradlí a římsy (akce SUS Valašsko)

Podzimní velkoobjemový odpad

Údržba zeleně v centru obce

Recyklace stavebního odpadu

Oprava píškoviště v polyfunkčním areálu

Oprava schodiště v Mateřské škole

Budování nových horských vpustí a ochran vozovky před vodou

Vybourání dveří ve škole a přestavba nové sborovny

Výstavba opěrné zdi u ujíždějícího svahu na Piastkovém

Výměna dveří na zdravotním středisku

Převoz nové hasičské cisterny pro naši jednotku

Při příležitosti 100. výročí založení SDH Francova Lhota se nám podařilo bezúplatně získat nové vozidlo pro zásahovou jednotku. Jedná se o speciální požární vůz SCANIA  CAS 24 od HZS Karlovarského kraje. Převoz zajistila technická jednotka z Hlučína. Tímto všem zúčastněným děkujeme za jejich obětavost a snahu při získání nové výbavy. V současné době je vůz v servise aby byl co nejlépe připraven sloužit při ochraně obyvatelstva.

Oprava posezení na tábořišti a lávky ke skalám

V rámci zlepšeování naší hlavní turistické atrakce byly nově zhotoveny posezení na tábořišti a lávka přes potok pod skalami.

 

Jarní velkoobjemový a nebezpečný odpad

od středy 14. dubna do soboty 17. dubna probíhal sběr odpadů

Oprava poškozené komunikace Pulčín

Při otáčení se byla poškozena místní komunikace v Pulčíně u Stodoly, kterou jsme následně opravili z pojistného plnění řidiče.

Úklid veřejného tábořiště

Dobrovolníci uklidili veřejné tábořiště na Pulčíně. Moc jim děkujeme.

Oplocení kontejnerového stání u KD

Oprava štítu na MŠ Francova Lhota

Úklid po zimě

Úklid u kontejneru pro textil

Oprava ležaté kanalizace v bytovce č.p. 285

V roce 2021 jsme zrekonstruovali místní knihovnu, aby byla příjemná pro návštěvníky všech věkových skupin.

Podívejte se na výsledek a průběh rekonstrukce.

V průběhu února proběhne rekonstrukce čekárny a souvisejících sociálních zařízení ve zdravotním středisku.

Tento rok bychom rádi zahájili významnou úpravu na katastru naší obce. Jedná se o pozemkové úpravy v rámci celého katastru obce, kdy by mělo dojít k narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, vytyčení základní sítě polních a lesních cest včetně prvků ochrany přírody a jejich zpřesnění a realizaci. K zahájení tohoto procesu je potřeba souhlasu vlastníků minimálně 50 %  zemědělské půdy v obci. Pokud projevíte zájem o takové úpravy, které povedou k lepšímu přístupu k vašim pozemkům. přijďte za námi, kdy celou problematiku vám vysvětlíme a zároveň máme připravené žádosti pro jednotlivé vlastníky abychom započali tento proces co nejdříve.

Níže přikládám další materiály pro prohloubení znalostí ohledně této problematiky.

 

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a obec

Pozemkové úpravy jsou chápany jako nástroj vytváření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze. Realizátorem pozemkových úprav jsou jednotlivé pozemkové úřady, které také hradí veškeré náklady.

Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat. Bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná či krajinotvorná opatření. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy, které řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

Cílem pozemkových úprav je zejména:

 • upřesnění vlastnictví co do výměry a polohy
 • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
 • možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
 • možnost rozdělení spoluvlastnictví
 • úprava tvaru pozemků
 • zvýšení tržní ceny pozemků
 • možnost zahájení užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
 • opatření pro stabilizaci a zlepšování stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině, plánování protierozních a vodohospodářských opatření – snížení rizika sesuvů, záplav, odplavení ornice …
 • převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace ze státních prostředků

Pro případné zájemce o provedení pozemkových úprav je na obecním úřadě připraven k vyzvednutí formulář žádosti. Pozemkový úřad Vsetín uvítá každou další žádost o pozemkové úpravy a zodpoví Vám každý Váš dotaz. Vy za žádost o pozemkovou úpravu, ani následná jednání, nic platit nebudete. Touto žádostí pouze projevujete zájem. Pokud pozemková úprava začne, bude následovat osobní jednání projektanta s vlastníky pozemků. Budou projednány jejich požadavky a projektant se bude snažit splnit jejich zadání.

Proto Vám doporučuji, abychom využili tuto jedinečnou příležitost, jejíž výsledkem budou nejen přístupné a jasně vytyčené pozemky pro nás a naše potomky, ale i parcely připravené pro cyklostezky, biokoridory, protierozní prvky chránící zemědělskou půdu a další prvky pro ochranu naší krásné přírody.

Pozemkové úpravy krok za krokem

Informace o realizaci cesty v obci Malá Bystřice

Pokud vás zajímá, jak vypadaly ledopády o tomto víkendu, fotogalerii najdete na webu region valašsko

 

Pulčínské ledopády, 17. 1. 2021