Záměr prodeje části pozemku p. č. 4969/11 o výměře 7 m2 č.j. FLH-1286/2023 + mapa