Záměr prodeje pozemku p. č. 4969/18 a 4969/19 č.j. FLH-1198/2023 + mapa