Záměr prodeje části pozemku p. č. 4970 č.j. FLH-964/2023 + mapa