Záměr prodeje části pozemku p. č. 4947 č.j. FLH-968/2023 + mapa