Program stacionáře Letokruhy ve Val. Polance na říjen 2023

Stacionář je sociální služba určená nejen seniorům, ale i lidem starším 18 let s postižením či zdravotním omezením.