Rekonstrukce LC Vlčička

Obec získala finanční dotaci na opravu lesní cesty vlčička. V rámci tohoto projektu jsme vybrali úsek o délce 2,2 km. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější firma SWIETELSKY Stavební s cenou 5 798 069 Kč bez DPH. Dotace na tuto zakázku je vyčíslena na 3 149 100 Kč.  Realizace by měla začít po velikonocích.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající lesní komunikace kategorie 1L 4,0/20 v celkové délce 2200m. Povrchem jízdního pruhu je penetrační makadam opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného drceného kameniva. Obnoveno bylo rovněž odvodnění komunikace.