Program denního stacionáře LETOKRUHY ve Val. Polance na duben 2023