Lesní technika – štípací automat na palivové dříví

V rámci lesního hospodaření jsme obdrželi dotaci na pořízení techniky – štípacího automatu pro palivové dříví. Tímto projektem bychom chtěli zvýšit možnosti prodeje palivového dříví z obecních lesů a nabídnout širší sortiment a nové možnosti výrobků z obecních lesů. Ve výběrovém řázení vyhrála firma Zálesí a.s. s cenou 980 200 Kč včetně DPH. Z  této částky by 50 % měla pokrýt dotace ze SZIF. Dodání techniky očekáváme na podzim.