Kolumbárium

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. v projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli mame hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.