Kolumbárium

V rámci úprav našeho hřbitova bychom chtěli vybudovat kolumbárium pro umístění uren. V projektu počítáme s umístěním cca 100 uren. V současné chvíli máme hotový projekt, vyřízené stavební povolení a budeme vybírat firmu, která toto dílo zhotoví.

Výběrové řízení vyhrála firma Tesge stavby s.r.o. za celkovou cenu 2 452 941 Kč bez DPH.

V současné chvíli jsou již stavební práce ukončeny a připravujeme jednotlivé místa k pronájmu, který bude zahájen od začátku roku 2024 v ceně 240 Kč/rok.