Energetická koncepce obce

V rámci hospodaření s energiemi bychom chtěli nechat vytvořit koncepční dokument, který by zhodnotil možnosti, jak lépe hospodařit s energiemi v rámci obecního majetku a také v rámci celé obce. Na pořízení takového dokumentu je možné čerpat dotaci až do výše 90 %  nákladů.

Od tohoto projektu si slibujeme, že nám dá ucelený přehled toho, jaké máme v obci možnosti a jakým směrem bychom se mohli rozvíjet, abychom nebyli zcela závislí na výrobě energií mimo naši obec.