Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 – Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota