SOH – Návrh rozpočtu na rok 2023 včetně přílohy – INV a NINV příspěvky obcí v roce 2023