Bod 8: VZ modernizace učeben ZŠ Francova Lhota

  • Předpokládané náklady 15 000 000 Kč. (Kotelny, chodby, družiny, školní kuchyňka, odborné učebny, kabinety, šatna,…)
  • Běží výběrové řízení (zatím do 18.2.2023) – posunuje se podle dotazů
  • Realizace pouze v případě spolufinancování (VPS MF ČR) 70%. Podání do 3. 3. 2023
  • Schválení dodavatele v kompetenci zastupitelstva – může delegovat na radu