Aktuální práce 2023

Izolace rampy

Oprava místních komunikací a chodníků

Příprava na nový školní rok škola, školka a polyfunkční areál

Výmalba kapličky

Oprava sociálních zařízení ve školce

Oprava zvonice

Nová odpadová hnízda

Oprava střechy na ZŠ  Francova Lhota

Vybudování odvodnění komunikace Pulčín

 

Opravy horských vpustí

Zahradní úpravy u KD

Vytvoření nového kontejnerového hnízda

Dovybavení zázemí vleku