Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky