Program denního stacionáře ve Val. Polance na prosinec 2022

Stacionář je určen nejen seniorům, ale i lidem starším 18 let s postižením či zdravotním omezením.