Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových všem vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – tabulka