Volby do Zastupitelstva obce Francova Lhota – možnost volit do přenosné volební schránky ve dnech 23.9.2022 a 24.9.2022

V pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin budou probíhat Volby do Zastupitelstva obce Francova Lhota.  Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o hlasování do přenosné volební schránky. O hlasování do přenosné volební schránky můžete požádat na telefonním čísle  731 137 764 a nebo požádají rodinní příslušníci voliče příslušnou okrskovou volební komisi.