Usnesení z 25. schůze ZO Francova Lhota konané dne 2.9.2022