Jmenování zapisovatelů pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022