Informace o konání 25. schůze ZO Francova Lhota dne 2.9.2022