Záměr č.j. FLH-563/2022 pozemek p. č. 2363/2 v k. ú. Fr. Lhota + mapa